221-0933/01 – Konstrukční systémy staveb (KSS)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základy navrhování a posuzování železobetonových konstrukcí; - základy navrhování a posuzování ocelových konstrukcí; - základy navrhování a posuzování dřevěných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Železobetonové konstrukční systémy: Železobetonové patrové stavby: Skeletové konstrukční systémy, panelové konstrukční systémy, konstrukční systémy z prostorových dílců, zatížení, materiály, zásady statického řešení, vliv vlastností styků prvků, ztužující systémy. Železobetonové halové stavby: Zatížení, vazníkové haly, bezvazníkové haly, prvky montovaných hal a jejich styky, příklady různých typů hal. Ocelové konstrukční systémy: Klasifikace průřezů, průřezy kompaktní a štíhlé, rozdíly a zásady při stanovení únosnosti. Únosnost kompaktních průřezů dle EC (opakování: tah, tlak, ohyb, smyk), komb. ohyb-smyk-tah nebo tlak, vliv smyku na návrhovou únosnost. Rovinné namáhání ve stojině nosníku, místní napětí ve stojině, srovnávací napětí. Únosnost štíhlých průřezů všeobecně, efektivní průřez. Výztuhy stojin prutů – příčné výztuhy, zásady konstrukčního řešení a návrhu. Ocelové halové objekty: dispoziční řešení, příčné vazby, sloupy, zajištění prostorové tuhosti. Jeřábové dráhy všeobecně, konstrukční řešení jeřábových drah. Ocelové a ocelobetonové skeletové konstrukce: dispoziční řešení, ztužení, statická schémata. Kotvení ocelových konstrukcí: typy, konstrukční řešení patek. Spřažené ocelobetonové konstrukce: zásady použití, vlastnosti, spřažené nosníky, stropy, sloupy. Tenkostěnné ocelové konstrukce: tvary průřezů, účinný průřez. Dřevěné konstrukční systémy: Rovinné dřevěné konstrukce: Nosníky, rošty, vazníky (příhradové a plnostěnné). Rovinné rámy a oblouky. Krovy. Ztužení dřevěných konstrukcí. Dřevěné konstrukce budov. Degradace materiálů na bázi dřeva.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 2. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 3. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2006. 4. ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Bažant, Z., Klusáček, L., Meloun, V.: Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb. CERM, Brno, 2003. 2. Bažant, Z., Bradáč J. a kol.: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno 1998. 3. Studnička, J., Macháček, J.: Ocelové konstrukce 2. ČVUT, Praha, 2005. 4. www.access-steel.com 5. Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce 10. Základy navrhování. ČVUT Praha, 2004. 6. http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------------------------------------------

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Železobetonové konstrukční systémy: Železobetonové patrové stavby: Skeletové konstrukční systémy, panelové konstrukční systémy, konstrukční systémy z prostorových dílců, zatížení, materiály, zásady statického řešení, vliv vlastností styků prvků, ztužující systémy.Železobetonové halové stavby: Zatížení, vazníkové haly, bezvazníkové haly, prvky montovaných hal a jejich styky, příklady různých typů hal. Ocelové konstrukční systémy: Klasifikace průřezů, průřezy kompaktní a štíhlé, rozdíly a zásady při stanovení únosnosti. Únosnost kompaktních průřezů dle EC (opakování: tah, tlak, ohyb, smyk), komb. ohyb-smyk-tah nebo tlak, vliv smyku na návrhovou únosnost. Rovinné namáhání ve stojině nosníku, místní napětí ve stojině, srovnávací napětí. Únosnost štíhlých průřezů všeobecně, efektivní průřez. Výztuhy stojin prutů – příčné výztuhy, zásady konstrukčního řešení a návrhu. Ocelové halové objekty: dispoziční řešení, příčné vazby, sloupy, zajištění prostorové tuhosti. Jeřábové dráhy všeobecně, konstrukční řešení jeřábových drah. Ocelové a ocelobetonové skeletové konstrukce: dispoziční řešení, ztužení, statická schémata. Kotvení ocelových konstrukcí: typy, konstrukční řešení patek. Spřažené ocelobetonové konstrukce: zásady použití, vlastnosti, spřažené nosníky, stropy, sloupy. Tenkostěnné ocelové konstrukce: tvary průřezů, účinný průřez. Dřevěné konstrukční systémy: Rovinné dřevěné konstrukce: Nosníky, rošty, vazníky (příhradové a plnostěnné). Rovinné rámy a oblouky. Krovy. Ztužení dřevěných konstrukcí. Dřevěné konstrukce budov. Degradace materiálů na bázi dřeva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku