221-0935/01 – Zděné a smíšené konstrukce (ZSK-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace zděných a smíšených konstrukcí. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Analýza zděných a smíšených prvků a konstrukcí, materiálové modely a metody řešení napjatosti a přetvoření. Materiálové modely malty, zdících prvků a zdiva. Vliv geometrické a fyzikální nelinearity. Časově závislé modely dotvarování a smršťování zdiva. Předpjaté zdivo, druhy předpětí. Analýza napjatosti v kotevních oblastech.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, Český normalizační institut, 1996.

Doporučená literatura:

[1] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, Český normalizační institut, 1996. [2] Lourenco, P. B. Computational strategies for masonry structures, Delft University Press, 1996. [3] Košatka, P., Broukalová, I.: Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996-1-1, Informační centrum ČKAIT, Praha 2010. [4] Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1, ČVUT Praha, 2008. [5] Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, 1999. [6] Gartner, O., Procházka, M.: Navrhování zděných konstrukcí, VUT Brno, 1983. [7] Kohout, J., Tobek, A., Barták, K.: Zednictví: Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, Praha, 1998. [8] Ambrose, J. E. Simplified Design of Masonry Structures. John Wiley & Sons, Inc., 1991 [9] Hendry, A. W.: Reinforced and prestressed masonry, Longman Group, Essex, UK, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace, semestrální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Materiálové modely malty, zdících prvků a zdiva 2. Analýza napětí a přetvoření zděných pilířů, stěn a kleneb 3. Vliv geometrické a fyzikální nelinearity 4. Řešení napjatosti pomocí plošných a prostorových prvků MKP 5. Izotropní a ortotropní teorie a matice tuhosti 6. Vnitřní síly, hlavní napětí a jejich trajektorie 7. Časově závislé modely dotvarování a smršťování zdiva 8. Předpjaté zdivo, druhy předpětí 9. Analýza napjatosti v kotevních oblastech 10. Sanace, zesilování a rekonstrukce zděných staveb

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku