221-0935/03 – Zděné a smíšené konstrukce (ZSK-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace zděných a smíšených konstrukcí. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Analýza zděných a smíšených prvků a konstrukcí, materiálové modely a metody řešení napjatosti a přetvoření. Materiálové modely malty, zdících prvků a zdiva. Vliv geometrické a fyzikální nelinearity. Časově závislé modely dotvarování a smršťování zdiva. Předpjaté zdivo, druhy předpětí. Analýza napjatosti v kotevních oblastech.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, Český normalizační institut, 1996.

Doporučená literatura:

[1] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, Český normalizační institut, 1996. [2] Lourenco, P. B. Computational strategies for masonry structures, Delft University Press, 1996. [3] Košatka, P., Broukalová, I.: Navrhování zděných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1996-1-1, Informační centrum ČKAIT, Praha 2010. [4] Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1, ČVUT Praha, 2008. [5] Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, 1999. [6] Gartner, O., Procházka, M.: Navrhování zděných konstrukcí, VUT Brno, 1983. [7] Kohout, J., Tobek, A., Barták, K.: Zednictví: Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, Praha, 1998. [8] Ambrose, J. E. Simplified Design of Masonry Structures. John Wiley & Sons, Inc., 1991 [9] Hendry, A. W.: Reinforced and prestressed masonry, Longman Group, Essex, UK, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Materiálové modely malty, zdících prvků a zdiva. Analýza napětí a přetvoření zděných pilířů, stěn a kleneb. Vliv geometrické a fyzikální nelinearity. Řešení napjatosti pomocí plošných a prostorových prvků MKP. Izotropní a ortotropní teorie a matice tuhosti. Vnitřní síly, hlavní napětí a jejich trajektorie. Časově závislé modely dotvarování a smršťování zdiva. Předpjaté zdivo, druhy předpětí. Analýza napjatosti v kotevních oblastech. Sanace, zesilování a rekonstrukce zděných staveb. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.