221-0937/03 – Metal Structures of Bridges (KKM-Dr.)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to develop the knowledge and skills in the area of design, reliability assessment and realization of bridge metal structures. Student has to obtain and prove an adequate general overview of solved problems. Student also has to work out the individual project related to the scope of the thesis.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Předmět prohlubuje znalosti o chování a vlastnostech kovových materiálů vhodných pro mostní konstrukce, o stavu normalizace v oboru ocelových a mostních konstrukcí v Evropě, o problematice a chování jednotlivých typů mostů, o metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků, spojů a mostních konstrukčních systémů. Podrobně je pozornost věnována zejména otázkám stability, boulení, smykovému ochabnutí, problematice návrhu podle teorie II. řádu, únavě a modelování pomocí MKP. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními zásadami optimalizovaného návrhu a konstrukčního řešení progresivních kovových mostů, včetně problematiky výroby, montáže a provozování mostů.

Compulsory literature:

1. Sanpaolesi, L., Croce, P.: Design of bridges, Handbook 4, Leonardo da Vinci pilot project CZ/02/B/F/PP-134007, Pisa, 2005

Recommended literature:

1. Pechal, A.: Bridges. Ing. Antonín Pechal, CSc. Publishing, Brno, Czech Republic, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. 2. Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. University Press, Cambridge, 2003 3. Wai-Fah Chen, Lian Duan: Bridge Engeneering Handbook, CRC Press, 1999 4. EN 1993-1-1: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings 2005. 5. EN 1990: Eurocode: Basis of structural design, 2002 6. EN 1991: Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges, 2003 7. EN 1993-2: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Design of bridges

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

continuous consultations, individual project

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance in the tutorial. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and accepted by the teacher (the teacher decides the reasonableness of the excuse). Tasks assigned in tutorial must be hand in within the deadline set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim of this course is to develop the knowledge and skills in the area of design, reliability assessment and realization of bridge metal structures. Student has to obtain and prove an adequate general overview of solved problems. Student also has to work out the individual project related to the scope of the thesis.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS FCE - PhD 2020/2021 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS FCE - PhD 2019/2020 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS FCE - PhD 2018/2019 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS FCE - PhD 2017/2018 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS FCE - PhD 2016/2017 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block