221-0939/03 – Betonové konstrukce (BKC-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
NAV08 doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace betonových konstrukcí dopravních, pozemních a průmyslových staveb. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Analýza betonových a železobetonových prvků a konstrukcí, materiálové modely a metody řešení napjatosti a přetvoření. Materiálové modely betonu, betonářské výztuže a železobetonu. Analýza napětí a přetvoření deskových, stěnových a deskostěnových konstrukcí. Vliv geometrické a fyzikální nelinearity. Metoda konečných prvků (MKP), modely betonu a výztuže. Prvky s vlivem proměnné tuhosti a trhlin.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006 [2] Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno 1998 [3] Bareš R.A.: Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1989, 624 s. [4] Procházka J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha 2006 [5] Šmerda,Z.-Křístek,V.: Dotvarování a smršťování betonových prvků a konstrukcí. Praha, SNTL 1978. 232 s.

Doporučená literatura:

[6] Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7. Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006 [7] Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 375 s. [8] McCormac, Jack, C.- Nelson, James, K.: Design of Reinforced Concrete. ACI 318-05 Code Edition, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006 [9] Schmidt, Hans – Henning,: Grundlagen der Geotechnik. 3. Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006 [10] Šmerda,Z.-Křístek,V.: Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures. Praha- Amsterdam, SNTL/Elsevier Science Publishers 1988. 296 s. [11] Nawy, E. G..: Concrete Construction Engineering Handbook, Secod edition, Taylor and Francis Group, USA, 2008, ISBN 978-0-8493-7492-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Materiálové modely betonu, betonářské výztuže a železobetonu. Analýza napětí a přetvoření deskových, stěnových a deskostěnových konstrukcí. Vliv geometrické a fyzikální nelinearity. Metoda konečných prvků (MKP), modely betonu a výztuže. Prvky s vlivem proměnné tuhosti a trhlin. Izotropní, ortotropní a vrstvičkové teorie a matice tuhosti. Vnitřní síly, hlavní napětí a jejich trajektorie. Trhliny, jejich vznik a vliv na tuhost konstrukce. Časově závislé modely dotvarování a smršťování betonu. Sanace, zesilování a rekonstrukce železobetonových prvků a konstrukcí Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní