221-0940/01 – Teplotně zatížené konstrukce (TZK-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování a posuzování spolehlivosti prutových, plošných a prostorových konstrukcí dopravních, pozemních a průmyslových staveb zatížených teplotou. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Analýza stavebních prvků a konstrukcí na účinky nelineární změny teplot, stacionární a nestacionární teplotní pole, metody řešení napjatosti a přetvoření prvků a konstrukcí.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení –Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI 08/2004, opr. 1, 12/2006 [2] ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou, ČNI 05/2005 [3] Šorin, S.N. Sdílení tepla. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1968. [4] Wald F. a kol.:Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem, ČVUT Praha, Praha 2002

Doporučená literatura:

[5] ČSN 73 12 30: Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty. Vydavatelství norem Praha, 1990 [6] Bradáčová I. a kol. Stavby a jejich požární bezpečnost, ČKAIT, Praha 1999 [7] Čajka, R. Teoretické vztahy a numerické řešení nestacionárního teplotního pole, manuál k programu Nonstac. Ostrava, 1996 [8] Sazima, Kmoníček, Schneller a kol.: Teplo. Technický průvodce 2. SNTL Praha, 1989 [9] Buchanan, A.H.: Structural Design for Fire Safety. John Wiley & Sons, New edition 2001, ISBN 0-4718-9060-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace, semestrální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

----------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teplotní zatížení, vliv kolísání denních a ročních teplot 2. Teplotní změny od technologických zařízení, hydratační teplo 3. Zatížení požárem, požární křivky a jejich modely 4. Teplotní roztažnost materiálů z betonu, oceli a dřeva, vliv teploty 5. Změny přetvárných a pevnostních charakteristik materiálů s ohledem na růst teploty 6. Stacionární a nestacionární teplotní pole plošných a prostorových konstrukcí 7. Metody řešení teplotních polí, vliv nelinearity teplotních charakteristik 8. Vliv lineární a nelineární změny teploty po průřezu na staticky určité a neurčité konstrukce. 9. Dilatace nosných konstrukcí, změny napjatosti a přetvoření 10. Vliv uložení a podepření na napjatost konstrukčních prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku