221-0942/01 – Stavby na poddolovaném území (Dr.) (SNPÚ-Dr)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace staveb na území zasaženém účinky hlubinné těžby. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje uchazeče se zásadami hlubinného dobývání ve vztahu ke stavebním objektům a účinky tohoto hlubinného dobývání na povrch prostřednictvím parametrů poklesové kotliny. Podle platné normy ČSN 73 0039 provádí kategorizaci stavenišť a na základě daných parametrů stanovuje podmínky pro stavby. Seznamuje posluchače se zásadami návrhu stavebních objektů na principech podle dělení na tuhé, poddajné a smíšené objekty. Dále řeší účinky spojitého přetvoření terénu, tření v základové spáře, zvýšený zemní tlak, aplikace kluzných spár, účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy, zajišťování zděných a panelových objektů, železobetonové a ocelové konstrukce, halové objekty a jeřábové dráhy, betonové a ocelové mosty, silnice a železnice, stožáry, vodohospodářská díla, rektifikace objektů a zajišťování stávajících objektů.

Povinná literatura:

[1] ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem, Praha 1989. [2] Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991. [3] Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996. [4] Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky, Ostrava 1999. [5] Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991. [5] Solař J.: Sanace zděných objektů po povodni. Tepelná ochrana budov č. 5/2002. [6] Bažant Z., Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, březen 2002.

Doporučená literatura:

[5] Luetkens, O., Bauen im Bergbaugebiet. Vyd. II., Springer Verlag, Berlin Göttingen, Heidelberg 1957. [6] Kubečka, K., Čajka R., Současné materiály pro provádění kluzných spár v podloží staveb. Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Seminář, Praha, 13.září 2004, Masarykova kolej ČVUT. Str. 92-98. [7] Kubečka, K., Čajka, R., Centner, Asfaltové pásy nejen na střeše (část 1.). Časopis Střechy, fasády, izolace 10/2005, ISSN 1212-0111, strana 32-33. [8] Kubečka, K., Čajka R., Centner, Asfaltové pásy nejen na střeše (část 2.). Časopis Střechy, fasády, izolace 11/2005, ISSN 1212-0111, strana 48-49. [9] SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. Http://imaterialy.dumabyt.cz/ [online]. 2007 [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: http://imaterialy.dumabyt.cz/Clanky/Staticke-zajisteni-sakralnich-staveb-na-poddolovanem-uzemi.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odborné konzultace s návazností na zadanou seminární práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

--------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Báňské podmínky, průzkumné práce, staveniště na poddolovaném území. 2. Zásady návrhu objektů na poddolovaném území. 3. Požadavky na objekty zděné, skeletové, halové, věžové a mostní objekty. 4. Požadavky na pozemní komunikace, celostátní dráhy a vlečky, stoky a stokové sítě tlaková trubní vedení, vodohospodářská díla, stožárová a kabelová vedení a podzemní objekty. 5. Zakládání na poddolovaném území - patky, pásy, rošty, desky a hlubinné zakládání 6. Rektifikace a sanace objektu na poddolovaném území. 7. Kluzné spáry a reologické kluzné spáry. 8. Zatížení staveb od důlních vlivů (denivelace, zakřivení terénu, poměrné přetvoření terénu). 9. Metodika výpočtů vnitřních sil a opatření pro jejich eliminaci. 10. Konstrukční uspořádání a konstrukční požadavky vzathující se k objektům zatížených důlními vlivy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku