221-0944/01 – Předpjatý beton (PRB-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace předpjatých prvků a konstrukcí mostů, pozemních a průmyslových staveb. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Návrh a posouzení předpjatých prvků a konstrukcí. Předpjaté prvky a konstrukce mostů, pozemních a průmyslových staveb. Numerické metody řešení členěných průřezů. Trasování předpínacích lan, vliv na únosnost v ohybu a smyku. Mezní stavy omezení napětí, trhlin a přetvoření prvků předpjatých konstrukcí.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006 [2] Navrátil, J.: Předpjaté betonové konstrukce, CERM s.r.o., Brno 2004 [3] Klusáček L., Panáček J., Štěpánek P. Betonové konstrukce. Předpjatý beton podle ČSN 73 1201, skripta VUT Brno, 1991 [4] Vácha, J.: Předpjatý beton pro mostní stavby. skripta VUT Brno, 1984 [5] PrEN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and rules for buildings. European standard, Revised final draft, April 2002 [6] Post - tensioning in buildings. Technical report prepared by Task Group 1.1. Bulletin fib 6/2005, February 2005

Doporučená literatura:

[7] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí; 1986, a-1989, 2-1994 [8] Fillo: Betónové konštrukcie. Dimenzovanie predpatých konštrukcií. STU Bratislava, 1995 [9] Servít, R., Doležalová, E., Crha, M. Teorie pružnosti a plasticity I. Praha - Bratislava, SNTL/ALFA 1981. 456 s. [10] Servít, R., Drahoňovský, Z., Šejnoha, J., Kufner, V. Teorie pružnosti a plasticity II. Praha - Bratislava, SNTL/ALFA 1984. 424 s. [11] Gerwick, Ben C., Jr: Construction of Prestressed Concrete Structures. John Wiley & Sons, Inc., 2-nd edition, New York, 1993 [12] Thomsing, Martin. Spannbeton. Grundlagen, Berechnungsverfahren, Beispiele. 3.Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2002 [13] Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 375 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace, semestrální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

----------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a použití předpjatého betonu, materiály a jejich vlastnosti 2. Vnášení předpětí, technologie výroby, počáteční předpínací síla prvků s předpínacími vložkamia a a bez soudržností. 3. Ideální průřez a jeho význam, numerické metody řešení členěných průřezů 4. Změny předpětí do a po okamžiku vnesení předpětí do betonu 5. Ztráty předpětí, jejich výpočet, vliv a význam pro únosnost a použitelnost 6. Trasování předpínacích lan, vliv na únosnost v ohybu a smyku 7. Předpjaté prvky v pružném stavu, mezní stavy porušení ohybovým momentem a normálovou silou 8. Mezní stavy porušení posouvající silou, kroucením a místním namáháním 9. Mezní stavy omezení napětí, trhlin a přetvoření prvků předpjatých konstrukcí 10. Staticky neurčité konstrukce, vliv dotvarování a smršťování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku