221-0945/08 – Kovové a dřevěné konstrukce (KDK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
NOV69 Dr.Ing. Tomáš Novotný
PAR132 Ing. Přemysl Pařenica, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - principy návrhu a posouzení ocelobetonových spřažených konstrukcí; - obecné principy návrhu a posouzení hal velkých rozpětí, zásobníků , nádrží, stožárů, věží, komínů a technologických konstrukcí; - principy návrhu a posouzení tenkostěnných konstrukcí; - principy návrhu a posouzení konstrukcí z hliníkových slitin; - ochrana proti korozi ocelových konstrukcí; - principy návrhu a posouzení dřevěných konstrukcí (budovy pro bydlení, objekty pro výrobu, kulturu a sport); - požární odolnost dřevěných konstrukcí; - údržba, sanace, rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – obecné principy, nosné konstrukce stropů. 2. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – spřažené sloupy, styčníky. 3. Haly velkých rozpětí. 4. Zásobníky, nádrže. 5. Stožáry, věže, komíny, technologické konstrukce – principy návrhu a posouzení. 6. Tenkostěnné ocelové konstrukce - principy návrhu a posouzení. 7. Konstrukce z hliníkových slitin. 8. Koroze, ochrana proti korozi, údržba a rekonstrukce ocelových konstrukcí. 9. Dřevěné konstrukční systémy budov pro bydlení (včetně vícepodlažních). 10. Dřevěné konstrukce objektů pro výrobu, kulturu a sport. 11. Prostorová tuhost dřevěných konstrukcí. Konstrukce z kulatiny. 12. Prostorové dřevěné konstrukce, lomenice, klenby, kopule, skořepiny. 13. Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Zásady navrhování. 14. Údržba, sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. Výroba, montáž, ochrana dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 2. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2006. 3. ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 4. ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 5. ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce. ČNI, 2009.

Doporučená literatura:

1. Studnička J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. 2. Marek P. et al..: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985 3. Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. 4. www.access-steel.com 5. Studnička, J.: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1. ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6. 6. Macháček, J. et al.: Navrhování ocelových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1999-1. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-86-3. 7. Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce 10. Základy navrhování. ČVUT, Praha, 2004. 8. http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS 9. Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů. Informační centrum ČKAIT, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0008 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0927 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – obecné principy, nosné konstrukce stropů. 2. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – spřažené sloupy, styčníky. 3. Haly velkých rozpětí. 4. Zásobníky, nádrže. 5. Stožáry, věže, komíny, technologické konstrukce – principy návrhu a posouzení. 6. Tenkostěnné ocelové konstrukce - principy návrhu a posouzení. 7. Konstrukce z hliníkových slitin. 8. Koroze, ochrana proti korozi, údržba a rekonstrukce ocelových konstrukcí. 9. Dřevěné konstrukční systémy budov pro bydlení (včetně vícepodlažních). 10. Dřevěné konstrukce objektů pro výrobu, kulturu a sport. 11. Prostorová tuhost dřevěných konstrukcí. Konstrukce z kulatiny. 12. Prostorové dřevěné konstrukce, lomenice, klenby, kopule, skořepiny. 13. Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Zásady navrhování. 14. Údržba, sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. Výroba, montáž, ochrana dřevěných konstrukcí. Cvičení: 1. Ocelobetonová spřažená stropní konstrukce – úvod, zadání programu. 2. Ocelobetonová spřažená stropní konstrukce – návrh a posudek ztraceného bednění. 3. Ocelobetonová spřažená stropní konstrukce – návrh a posudek stropnic. 4. Ocelobetonová spřažená stropní konstrukce – návrh a posudek průvlaků. 5. Ocelobetonové spřažené sloupy – úvod, centricky tlačený sloup. 6. Ocelobetonové spřažené sloupy – sloup namáhaný kombinací ohybu a tlaku 7. Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách. 8. Příklady posudků prvků z tenkostěnné oceli. 9. Dřevěné plnostěnné vazníky – sedlový vazník, zadání programu. 10. Dřevěné plnostěnné vazníky – zakřivený, vyklenutý a pultový vazník. 11. Hala s dřevěnou nosnou konstrukcí – úvod, výpočet zatížení. 12. Hala s dřevěnou nosnou konstrukcí – návrh a posudek rámového rohu 13. Hala s dřevěnou nosnou konstrukcí – návrh a posudek sloupů, příčlí a kloubového spoje vrcholu. 14. Zápočtová písemka.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní