221-0949/01 – Project II (PR2)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
RIE58 doc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2
Part-time Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Projekt II

Teaching methods

Summary

Pokračování v práci na individuálním zadání, popřípadě doplnění tohoto zadání (rozšíření), alternativní řešení. Vše individuálně podle zadání vedoucího cvičení.

Compulsory literature:

Veškerá literatura z okruhu studovaného problému dle jednotlivých předmětů na FAST VŠB TU Ostrava a další doporučená pro daný okruh problému vedoucím Projektu II.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pokračování na Projektu I, Alternaticvní řešení k řešení Projektu I, rozšíření zadání

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner