221-0949/02 – Project II (PR2)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
NOV69 Dr.Ing. Tomáš Novotný
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Projekt II

Teaching methods

Summary

Pokračování v práci na individuálním zadání, popřípadě doplnění tohoto zadání (rozšíření), alternativní řešení. Vše individuálně podle zadání vedoucího cvičení.

Compulsory literature:

Veškerá literatura z okruhu studovaného problému dle jednotlivých předmětů na FAST VŠB TU Ostrava a další doporučená pro daný okruh problému vedoucím Projektu II.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

konzultace

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

---------------------------------

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.