221-0950/08 – Diplomový projekt (DPR)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
FOJ085 doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
STA366 Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
LAU33 Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
NOV69 Dr.Ing. Tomáš Novotný
POS05 prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
JAN731 Ing. Martina Šmiřáková, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14
kombinovaná Zápočet 0+56

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - vypracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce

Anotace

Práce na individuálně zvoleném zadání ve spolupráci s vedoucím diplomové práce.

Povinná literatura:

dle doporučení vedoucího diplomové práce

Doporučená literatura:

dle doporučení vedoucího diplomové práce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

individuální konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Práce na individuálně zvoleném zadání ve spolupráci s vedoucím diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní