221-0951/01 – Betonové konstrukce a mosty (BKM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
SEK05 Ing. David Sekanina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Navrhování a posouzení plošných a prostorových železobetonových konstrukcí, řešení MKP, dimenzování a posouzení. Lokálně podepřené desky, stěny, nádrže, zásobníky. Interakční modely, řešení základových konstrukcí s vlivem spolupůsobení podloží a MKP. Deskové, trámové, obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. Statické a dynamické řešení nosné konstrukce, vliv pohyblivého břemene, příčinkové čáry a jejich vyhodnocování.

Vyučovací metody

Anotace

Navrhování a posouzení plošných a prostorových železobetonových konstrukcí, řešení MKP, dimenzování a posouzení. Lokálně podepřené desky, stěny, nádrže, zásobníky. Interakční modely, řešení základových konstrukcí s vlivem spolupůsobení podloží a MKP. Deskové, trámové, obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. Statické a dynamické řešení nosné konstrukce, vliv pohyblivého břemene, příčinkové čáry a jejich vyhodnocování.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 11/2006 [2] Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 375 s. [3] Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7. Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006 [4] Procházka J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha 2006 [5] Bažant Z., Bradáč J. a kol: Plošné betonové konstrukce. CERM s.r.o., VUT Brno 1998 [6] Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994 [7] Sečkář,M.: Betonové mosty I, skripta VUT Brno, 1998 [8] Hrdoušek,V.,Kukaň,V.,Šrůma,V.: Betonové mosty, skripta ČVUT Praha,1996 [9] Janda,L.,Klesiner,Z.,Zvara,J.: Betonové mosty, SNTL,Praha,1988 [10] Menn,C. Stahlbetonbrücken, Springer-Verlag,Wien,New York,1986

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Plošné železobetonové konstrukce. Tenké a tlusté desky. 2. Návrh desek podle teorie mezní plastické rovnováhy. 3. Lokálně podepřené desky, metoda součtových momentů a náhradních rámů. 4. Kazetové a kruhové desky, metody řešení a vyztužování. 5. Stěnové konstrukce, metody řešení a dimenzování. 6. Nádrže a vodojemy, zásobníky, zatížení a statické řešení. 7. Statické řešení a dimenzování deskostěnových konstrukcí metodou konečných prvků. 8. Interakční modely, metody přesnějšího řešení základových nosníků, roštů a desek 9. Prostorové základové konstrukce. Prstencové, skořepinové a krabicové základy. 10. Pilotové základy. Svislá a vodorovná únosnost betonových pilot. Dimenzování pilot. 11. Nosná konstrukce mostu a její prvky, opěry, křídla, mezilehlé podpěry, úložný práh, přechody mostů, základy. 12. Statické a dynamické řešení nosné konstrukce, vliv pohyblivého břemene, příčinkové čáry a jejich vyhodnocování 13. Monolitické, prefabrikované a zmonolitněné mosty. Železobetonové a předpjaté mosty. 14. Deskové, trámové, obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. 15. Příklady testů na zkoušku, opakování, dotazy. Cvičení: 1. Návrh a dimenzování plošných konstrukcí, řešení desek a stěn. 2. Výpočet nádrží a zásobníků 3. Řešení plošných základů s vlivem spolupůsobení podloží 4. Princip sestrojení příčinkových čar 5. Příčinkové čáry skupiny břemen – spojité Gerberovy nosníky , staticky neurčité nosníky 6. Zatížení stálé a nahodilé, statické veličiny 7. Aplikace příčinkových čas na spojitý trámový most (např. 3 pole) 8. Návrh deskového železobetonový mostu, předběžný návrh mostovky a opěry 9. Stabilita opěr, dimenzování mostního křídel 10. Výkresová dokumentace, zásady vyztužování 11. Návrh konstrukce mostu z předpjatých dílců, příčné spolupůsobení nosníků 12. Návrh železobetonového trámového mostu, dimenzování a spolupůsobení trámů 13. Posouzení nosníků ve stadiu výroby, montáže a provozu 14. Zásady vyztužování, schéma výztuže 15. Opakování, konzultace, udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.