221-0954/01 – Kovové a dřevěné konstrukce a mosty (KDKM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - principy návrhu a posouzení ocelobetonových spřažených konstrukcí; - zatížení mostů dopravou a ostatní zatížení, modelování a kombinace zatížení; - navrhování a posudek ocelových mostů; - navrhování a posudek spřažených ocelobetonových mostů; - navrhování a posudek lávek pro pěší.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – obecné principy, nosné konstrukce stropů. 2. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – spřažené sloupy, styčníky. 3. Koroze, ochrana proti korozi, údržba a rekonstrukce ocelových konstrukcí. 4. Zatížení ocelových mostů, základní pojmy, zásady navrhování. 5. Prostorové uspořádání mostů, dispoziční řešení. 6. Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení, ložiska, mostní závěry. 7. Únava ocelových konstrukcí, Wöhlerovy křivky, zásady posuzování únavové životnosti mostů. 8. Plnostěnné ocelové trámové mosty. 9. Ocelobetonové trámové mosty. 10. Příhradové trámové mosty. 11. Prostorové působení mostních konstrukcí. 12. Nosníkové rošty. Šikmé mosty. 13. Mosty v oblouku. Rámové mosty. 14. Výroba a montáž mostních konstrukcí. Příklady realizací mostních konstrukcí v ČR a ve světě.

Povinná literatura:

1. Rotter, T., Studnička, J: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03410-0. 2. Studnička, J.: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1. ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6.

Doporučená literatura:

1. Pechal, A.: Mosty. Vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. 2. Tomica, V., Sokolík, A., Zemko, Š.: Údržba a rekonštrukcia mostov, Vydalo vydavatelství Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 80-05-01025-7 3. Tomica, V., Bujňák, J., Vičan, J.: Kovové mosty, Vydala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1992, ISBN 80-7100-104-X. 4. Dolejš, J.: Ocelové mosty. Cvičení. ČVUT Praha, 2010, ISBN 978-80-01-04643-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0934 VMK Výstavba mostních konstrukcí Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – obecné principy, nosné konstrukce stropů. 2. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – spřažené sloupy, styčníky. 3. Koroze, ochrana proti korozi, údržba a rekonstrukce ocelových konstrukcí. 4. Zatížení ocelových mostů, základní pojmy, zásady navrhování. 5. Prostorové uspořádání mostů, dispoziční řešení. 6. Mostní svršek a mostovka, mostní vybavení, ložiska, mostní závěry. 7. Únava ocelových konstrukcí, Wöhlerovy křivky, zásady posuzování únavové životnosti mostů. 8. Plnostěnné ocelové trámové mosty. 9. Ocelobetonové trámové mosty. 10. Příhradové trámové mosty. 11. Prostorové působení mostních konstrukcí. 12. Nosníkové rošty. Šikmé mosty. 13. Mosty v oblouku. Rámové mosty. 14. Výroba a montáž mostních konstrukcí. Příklady realizací mostních konstrukcí v ČR a ve světě. Cvičení: 1. Praktická ukázka mostních objektů, základní části mostů. Prostorové uspořádání silničních a železničních mostů. Mostní vybavení. 2. Zatížení mostů dle ČSN EN 1991-2, kombinace zatížení, návrhové situace. 3. Příčinkové čáry na staticky určitých konstrukcích. 4. Silniční spřažený ocelobetonový most, zadání, účinky zatížení. 5. Silniční spřažený ocelobetonový most, výpočet vnitřních sil. 6. Silniční spřažený ocelobetonový most, návrh hlavní nosné konstrukce. 7. Silniční spřažený ocelobetonový most, účinky dotvarování a smršťování. 8. Silniční spřažený ocelobetonový most, návrh spřažení. 9. Silniční spřažený ocelobetonový most, účinky teploty, výkresová dokumentace. 10. Mostní vzorové listy – železniční mosty. 11. Návrh železničního mostu s průběžným kolejovým ložem a dolní ortotropní mostovkou dle MVL 212. 12. Detaily ocelových mostních konstrukcí, zásady návrhu a provádění. 13. Výroba a montáž mostních konstrukcí. Mostních konstrukce v ČR a ve světě. 14. Prohlídka realizovaných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní