221-0964/01 – Dřevěné konstrukce (DK-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGF, FBI, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace dřevěných konstrukcí. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje všeobecný přehled o materiálech dřevěných konstrukcí (dále jen DK), o stavu normalizace v oboru DK v Evropě, o metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků a spojů DK. Pozornost je věnována problematice únavy, požární odolnosti a trvanlivosti DK a možného výskytu vad a poruch DK. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními typy dřevěných a dřevobetonových konstrukcí, včetně problematiky prostorového ztužení.

Povinná literatura:

1) Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 1. Navrhování a konstrukční materiály. Vydal Koželouh, B. – KODR Zlín, 1998. 2) Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů. Vydal Informační centrum ČKAIT, 2004. 3) Natterer, J. O. et al., Holzbau Atlas, Birkhauser – Verlag für Architektur, 2003,Basel, Schweiz, ISBN 3-7643-6984-1.

Doporučená literatura:

1) Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce 10. Základy navrhování. ČVUT Praha, 2004. 2) Kolb, J. Dřevostavby. Grada Publishing, a.s. Praha 2008. 320 str. ISBN 978-80- 247-2275-7. 3) Müller, Ch. Holzleimbau. Laminated Timber Construction. Birkhäuser. Basel 2000. Pp. 208. ISBN 3-7643-6267-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dřevo a materiály na bázi dřeva. Evropská normalizace v oboru DK. 2. Metody navrhování a posuzování spolehlivosti DK. 3. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření a kmitání. 4. Únava DK. 5. Požární odolnost prvků a spojů DK. 6. Konstrukční a chemická ochrana dřeva. 7. DK pozemních staveb. Prostorové ztužení DK. 8. DK mostů a lávek. 9. Spřažené dřevobetonové konstrukce. 10. Rekonstrukce DK, průzkum, sanace, zesilování. Vady a poruchy DK.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku