221-0964/03 – Dřevěné konstrukce (DK-Dr.)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti navrhování, posuzování spolehlivosti a realizace dřevěných konstrukcí. Student musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o řešené problematice. Student rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje všeobecný přehled o materiálech dřevěných konstrukcí (dále jen DK), o stavu normalizace v oboru DK v Evropě, o metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků a spojů DK. Pozornost je věnována problematice únavy, požární odolnosti a trvanlivosti DK a možného výskytu vad a poruch DK. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními typy dřevěných a dřevobetonových konstrukcí, včetně problematiky prostorového ztužení.

Povinná literatura:

1) Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 1. Navrhování a konstrukční materiály. Vydal Koželouh, B. – KODR Zlín, 1998. 2) Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů. Vydal Informační centrum ČKAIT, 2004. 3) Natterer, J. O. et al., Holzbau Atlas, Birkhauser – Verlag für Architektur, 2003,Basel, Schweiz, ISBN 3-7643-6984-1.

Doporučená literatura:

1) Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce 10. Základy navrhování. ČVUT Praha, 2004. 2) Kolb, J. Dřevostavby. Grada Publishing, a.s. Praha 2008. 320 str. ISBN 978-80- 247-2275-7. 3) Müller, Ch. Holzleimbau. Laminated Timber Construction. Birkhäuser. Basel 2000. Pp. 208. ISBN 3-7643-6267-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

-----------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné zaměření: Dřevo a materiály na bázi dřeva. Evropská normalizace v oboru DK. Metody navrhování a posuzování spolehlivosti DK. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření a kmitání. Únava DK. Požární odolnost prvků a spojů DK. Konstrukční a chemická ochrana dřeva. DK pozemních staveb. Prostorové ztužení DK. DK mostů a lávek. Spřažené dřevobetonové konstrukce. Rekonstrukce DK, průzkum, sanace, zesilování. Vady a poruchy DK. Individuální projekt: Téma a formu zpracování projektu určí vyučující s ohledem na zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.