222-0002/05 – Asanace a rekultivace průmyslové krajiny (AaRPK)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
NEU03 Ing. Miroslav Neulinger
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty s řešením asanací a rekultivací krajiny po devastaci krajiny těžbou uhlí v ostravské a severské pánvi, rudných dolů a po těžbě v lomech stavebního kamene. V rámci výuky studenti řeší technický návrhkrajiny s konečnou biologickou úpravou.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje studenty s řešením asanací a rekultivací krajiny po devastaci krajiny těžbou uhlí v ostravské a severské pánvi, rudných dolů a po těžbě v lomech stavebního kamene. V rámci výuky studenti řeší technický návrhkrajiny s konečnou biologickou úpravou. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Zkouška má prokázat znalosti z řešení krajinných úprav devastovaných území po hornické činnosti.

Povinná literatura:

Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981 Stalmachová: Základy obnovy průmyslové krajiny,PHARE 1996

Doporučená literatura:

Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981 Stalmachová: Základy obnovy průmyslové krajiny,PHARE 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU : 1. Legislativa, základní pojmy 2. Příroda, krajina a člověk 3. Průmysl a jeho vlivy na životní prostředí 4. Těžba nerostů, hlubinné dobývání, povrchové dobývání, těžba rud, těžba nerud 5. Devastovaná krajina z hlediska litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry a biosféry 6. Horniny, zeminy, jejich klasifikace a vlastnosti, složení odvalových půd, fyzikální a chemické vlastnosti 7. Technika rekultivačních prací 8. Zemědělské a ovocnářské a lesnické rekultivace, rybníky a mokřadla, parkové úpravy 9. Protierozivní opatření, technická a biologická ochrana rekultivovaných území 10. Biologické čištění půd OSNOVA CVIČENÍ : 1) Cvičení z mechaniky zemin, stabilita svahu, propustnost zemin, zhutnitelnost 2) Výpočty kapacit strojního zařízení 3) Zpracování projektu rekultivace devastovaných území 4) Exkurze Cvičení bude zaměřeno na prokázání znalostí mechaniky zemin, výpočty stability svahu, ověřování propustnosti a zhutnitelnosti . Projekt rekultivace bude zaměřen na modulaci terénu včetně následné rekultivace navrženého území s výpočty přesunů hmot a návrhu strojního zařízení. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku