222-0006/01 – Investice a investiční procesy (IaIP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 40+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět pojednává o investicích a investičním procesu

Vyučovací metody

Anotace

Předmět pojednává o investicích a investičním procesu a o jednotlivých fázích investičního cyklu. Zahrne partnery , dokumentaci, rozhodovací vstupy investora, časové a finanční parametry investičního cyklu. Zaměří se na výklad stavebního řádu , obsah podkladů a dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá rámcové znalosti o předprojektové a projektové přípravě investic, o etapách hodnocení a posuzování realizovatelnosti investičních záměrů a na konkrétním příkladě si ověří zásady zpracování projektové dokumentace.

Povinná literatura:

Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TUO FAST Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 50/76 ve znění novely z roku 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. Terminologie, klasifikace investic 2. Celkový model investičního cyklu 3. Specifika přípravných fází investičního cyklu 4. Partneři a dodavatelský model v investičním procesu 5. Obsah inženýrské činnosti, zadání ročníkového programu 6. Dokumentace přípravných fází investičního cyklu 7. Dokumentace realizační, exploatační a likvidační fáze investičního cyklu 8. Přehled průzkumových a rozborových prací 9. Časové parametry investičního cyklu 10. Finanční parametry investičního cyklu 11. Presentace výsledků semestrálního programu 12. Kontrolní vstupy státní správy 13. Rozhodovací vstupy investora 14. Zhodnocení, závěrečná diskuse k probrané problematice, zápočet Zadané programy: Zpracování projektu pro územní rozhodnutí v rozsahu dle zadání cvičícího pedagoga Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, data – video projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku