222-0013/01 – Municipal Operations and its Economics (PaEM)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TRC017 Ing. Tomáš Trchalík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course contains the characteristics and operating conditions of cities.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět obsahuje charakteristiku a podmínky provozu měst a současně se zaměřuje na ekonomické vyčíslení nákladů, nutných k zajištění tohoto provozu. Zaměřuje se na vazbu provozních a investičních nákladů v rozpočtu měst. Probírá kategorii optimální velikosti města a kategorii externích úspor. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá znalosti o městském rozpočtu, což mu umožní dobrou orientaci v problematice financování města. Na příkladě bytové politiky bude demonstrována problematika investiční části rozpočtu a systém financování investic města z rozpočtu města i z jiných zdrojů.

Compulsory literature:

Peková J.: Finance území samosprávy-územní aspekty veřejných financí, VICTORIA PUBLISHING, 1995 Halásek, Skřídlovská a kol.: Veřejný sektor, VŠB-TU Ekonomická fakulta 1995

Recommended literature:

Peková J.: Finance území samosprávy-územní aspekty veřejných financí, VICTORIA PUBLISHING, 1995 Halásek, Skřídlovská a kol.: Veřejný sektor, VŠB-TU Ekonomická fakulta 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner