222-0023/01 – Introduction to Demography (Dem)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits3
Subject guarantorIng.arch. Jana Pletnická, Ph.D.Subject version guarantorIng.arch. Jana Pletnická, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL13 Ing. Jiří Kalvach
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět prezentuje základní obsah demografie jako vědní disciplíny, důraz klade na lokální rovinu státní správy a samosprávy. Probírá se problematika a demografické prognózy, způsob její konstrukce a užití. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač získá orientaci v základních demografických procesech, zejména ve vztahu k problematice populačního vývoje a naučí se pracovat s demografickými údaji.

Compulsory literature:

Šotkovský I.: Úvod do studia demografie, VŠB-TUO 1996 Pavlík Z.: Populační trendy na území ČR, Sborník ČGS 1994, č.2, s.101-110

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner