222-0026/11 – Territorial Planning (ÚP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Subject version guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master, Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
SED283 Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with the process of planning in the Republic, the principles of territorial planning documents and legislation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět zahrne problematiku územního rozvoje v ČR, pojedná o úloze a poslání územního plánování, nástrojích územního plánování, jejich věcném obsahu, procesu pořizování a schvalování územně-plánovací dokumentace. Samostatná část bude věnována výkladu některých souvisejících předpisů, zejména ve vazbě na ochranu životního prostředí, na ochranu zemědělského a lesního půdního fondu a autorizační zákon. Pozornost bude dále věnována návaznosti územně-plánovacího procesu na předinvestiční a investiční přípravu staveb. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student se seznámí se základními principy prostorového plánování, podrobněji pak se systémem územního plánování, s obsahem, zpracováním a schvalováním územně plánovací dokumentace, nástroji pro povzbuzování územního rozvoje v ČR i v zahraničí. Cílem je, aby student pochopil územně – technické souvislosti v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů a práva a povinnosti investorů a projektantů v tomto procesu.

Compulsory literature:

Hall, Petter: Urban and regional planning, Routledge, London 2002;

Recommended literature:

Town and country planning code

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování a konzultace seminární práce, pro studium prezenční test na ochranná pásma v územním plánování.

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1st Introduction, explanation of basic concepts, history upl, legislation CR 2nd Urbanism as a tool of planning 3rd Objectives and tasks of planning, planning documents, policy Spatial Development, limits land use 4th Types of planning documents - their purpose 5th Planning documents - procurement, approval and binding 6th The zoning and measures, building control, expropriation 7th Application of the general technical requirements for the construction of the territorial nature (types of buildings, barrier-free buildings, their placement, impact on environment) 8th The spatial arrangement of networks of technical leadership and representation in planning documentation 9th Buffer zones and protected areas (upl species protection, buffer zones of mineral deposits, natural medicinal resources and spas, water resources and water buildings, transport buildings, airports, utilities, buildings and industry agriculture) 10th Protecting the countryside, agricultural land, forests, land-use system ecological stability 11th Protection of particularly valuable areas - protection of immovable cultural monuments, of protected areas, nature conservation and landscape 12th Trends in land-use planning, strategic plans 13th Contemporary issues in Planning 14th reserve exercise: The content of each exercise builds on the lectures (legislation, content of planning documents, zoning in urban areas, infrastructure, etc.) The need for processing two seminar works.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 65  33 3
        Exercises evaluation Credit 35  18 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.