222-0037/01 – Effectiveness of Investments and their Financing (EIF)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Vladimír Koudela, CSc.Subject version guarantorIng. Vladimír Koudela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Stručná rekapitulace základů ekonomie, zásady účetní evidence, hospodářský výsledek podniku, rozvaha, tok hotovosti a jejich souvislost. Investice v ekonomice podniku, formy investic, investiční strategie. Investiční projekty (podnikatelské záměry), studie příležitostí, proveditelnosti a realizační studie. Příprava podkladů pro hodnocení efektivnosti investice. Metody a kriteria hodnocení efektivnosti investic ( nákladové, návratnost investic, výnosové) a jejich výpočetní nástroje. Investiční riziko, vliv úroků a inflace, pravděpodobnostní metody hodnocení rizika. Vztah financování a efektu investic. Veřejné investice a specifika jejich hodnocení, hodnocení užitku, vyjádření netržních výnosů, mimoekonomické faktory, ekologické náklady a výnosy. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Základní znalosti o finančních tocích v podniku a jejich použití v metodách hodnocení efektu investičních (podnikatelských) projektů v ziskovém i neziskovém sektoru. Schopnost komunikace s ekonomickými analytiky při zpracování podnikatelských záměrů. Schopnost provedení orientačního propočtu ekonomického efektu jednoduché investice.

Compulsory literature:

Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Praha 1995 Higgins R. C.: Analýza pro finanční management, Grada Praha 1997 Malý I., Mališová I.: Hodnocení veřejných projektů, MU Brno 1997 Tillmann J.: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektrum Praha 1997 Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE Praha 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner