222-0037/07 – Efektivnost investic a jejich financování (EIF)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír Koudela, CSc.Garant verze předmětuIng. Vladimír Koudela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TRC017 Ing. Tomáš Trchalík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Stručná rekapitulace základů ekonomie, zásady účetní evidence, hospodářský výsledek podniku, rozvaha, tok hotovosti a jejich souvislost. Investice v ekonomice podniku, formy investic, investiční strategie. Investiční projekty (podnikatelské záměry), studie příležitostí, proveditelnosti a realizační studie. Příprava podkladů pro hodnocení efektivnosti investice. Metody a kriteria hodnocení efektivnosti investic ( nákladové, návratnost investic, výnosové) a jejich výpočetní nástroje. Investiční riziko, vliv úroků a inflace, pravděpodobnostní metody hodnocení rizika. Vztah financování a efektu investic. Veřejné investice a specifika jejich hodnocení, hodnocení užitku, vyjádření netržních výnosů, mimoekonomické faktory, ekologické náklady a výnosy. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Základní znalosti o finančních tocích v podniku a jejich použití v metodách hodnocení efektu investičních (podnikatelských) projektů v ziskovém i neziskovém sektoru. Schopnost komunikace s ekonomickými analytiky při zpracování podnikatelských záměrů. Schopnost provedení orientačního propočtu ekonomického efektu jednoduché investice.

Povinná literatura:

Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Praha 1995 Higgins R. C.: Analýza pro finanční management, Grada Praha 1997 Malý I., Mališová I.: Hodnocení veřejných projektů, MU Brno 1997 Tillmann J.: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektrum Praha 1997 Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE Praha 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do předmětu. Náklady a výnosy v ekonomice podniku, účetnictví 2. Vyjadřování výsledků hospodaření, zisk, rozvaha 3. Reprodukce hmotného majetku, pořízení, živnost, vyřazení majetku 4. Investice v hospodaření podniku, investiční strategie, investiční projekty 5. Proces přípravy podkladů pro ekonomické hodnocení investičních projektů 6. Metody hodnocení efektivnosti investic 7. Nákladové metody. Návratnost investic 8. Výnosové metody, faktor času v ekonomickém hodnocení výnosu 9. Výpočtové nástroje pro hodnocení efektivnosti investic 10. Vliv ekonomického prostředí na efektivnost investic, investiční riziko 11. Specifika hodnocení veřejných investic 12. Specifika hodnocení ekologických investic 13. Vztah financování a efektivnosti investic 14. Shrnutí učiva a závěr Osnova cvičení: 1. Základní pojmy účetnictví, účetní knihy, příklad zaúčtování do peněžního deníku, základní rozdělení skup. 5 a 6 účtové osnovy 2. Třídění nákladů. Kalkulační členění nákladů – příklad kalkulace, bod zvratu – výpočet 3. Odpisy rovnoměrné, zrychlené – příklady 4. Sestavení rozvahy, práce s rozvahou 5. Sestavení výkazů zisků a ztrát, cash flow. Výpočet ukazatelů zadluženosti, likvidity, rentability 6. Práce s úrokovou mírou, diskont, střadatel, fondovatel, umořovatel 7. Příklady užití nákladových metod hodnocení 8. Příklady s využitím sestavování výkazů a pojmu budoucí hodnota a VVP 9. Práce s rizikem 10. Ukázky příkladů v podmínkách nejistoty 11. Komplexní příklady posouzení investičního záměru pro konkrétní podniky 12. Komplexní příklady posouzení investičního záměru pro konkrétní podniky 13. Komplexní příklady posouzení investičního záměru pro konkrétní podniky 14. Hodnocení semestrální práce Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku