222-0038/04 – Information Systems (IS)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
MIH01 Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Information systems and associated topics.

Teaching methods

Seminars

Summary

Studenti se v rámci přednášek seznámí se strategii budování informačních systémů v rámci státní správy. To znamená se standardy státního informačního systému, některými vybranými resortními informačními systémy a informačními systémy statutárních měst. V rámci těchto okruhů se prezentuje způsob projektování systémů, bezpečnostní strategie, legislativní podpora (zákon o veřejných zakázkách, zákon o elektronickém podpisu a dalšími souvisejícími zákony). V rámci cvičení pak jsou studenti seznámeni s posledními trendy v oblasti informačních technologií (operační systémy, základní software,hardwareové systémy, komunikační systému ). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá informace o trendech v oblasti IT a postupech a stavech budování IS s důrazem na oblast státní správy.

Compulsory literature:

K těmto praktikům náleží literatura dle přednášek. These practitioners belong literature by lectures.

Recommended literature:

K těmto praktikům náleží literatura dle přednášek. These practitioners belong literature by lectures.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Koncepce budování IS veřejné správy 2. Státní informační politika 3. Informatizace veřejné zprávy 4. Státní informační systém (SIS) 5. Standardy SIS – základní pojmy 6. Standardy SIS – subjekty zúčastněné na vývoji IS 7. Standardy SIS – pojmy vztahující se k procesu vývoje IS 8. Standardy SIS – atestační standard 9. Standardy SIS – obchodní veřejná soutěž 10. Bezpečnostní a životní cyklus IS, SIS a bezpečnost 11. Základní postup vývoje IS 12. Standard SIS – CRO – struktura, vazby, rozhraní 13. Standard SIS k územní identifikaci – ÚIR 14. Příklady rezortních IS – SSP, FÚ, Zdravotnický IS… 15. Městské informační systémy – Radnice, Starosta, Radní… 16. Projekt MIS – Ostrava 17. Legislativní oblast (zákon o veřejných zakázkách, zákon o IZS, zákon o ochraně osobních dat, zákon o elektronickém podpisu) 18. GIS – všeobecné informace 19. ARC/Info – světový GIS č. 1, územní plán 20. CTV-IZS 21. IS-měst v Evropě – příklady, eurocities, telecities 22. Procesory používané v PC a serverech 23. Disková zařízení – HDD, FDD, CD, DVD apod. 24. Tiskárny a scanery obecně používané 25. Operační systémy – obecné charakteristiky 26. Novell a unix – popis a členění 27. Programovací jazyky používané pod MS DOS a Windows 28. Programovací jazyky 4GL, porovnání 2 produktů 29. CAD – obecně a konkrétní produkt, grafické karty 30. GIS jako obecný SW 31. Sítě LAN a VLAN 32. Sítě MAN a WAN 33. Bezdrátové propojení, GSM, WAP, UMTS, GPRS 34. Internet,portál 35. Intranet 36. Kancelářské systémy 37. Win 3.xx, Win 95, Win 2000 – základní charakteristiky a porovnání 38. Win 98 a Win NT – základní charakteristiky 39. Distribuované databáze 40. Distribuované systémy 41. Netscape Navigator a MS Internet Explorer – popis, užití a porovnání 42. Aplikace intranetovského typu 43. MS Office – popis sw balíku a nárůst funkcí u 2 vybraných verzí 44. Outsourcing, systémová integrace Multimediální pomůcky použité k výuce: Meotar

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner