222-0042/01 – Spatial Planning (PrP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits2
Subject guarantorIng. Jarmila Horáková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jarmila Horáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR47 Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět zahrne problematiku struktury a modelů osídlení. Dále pojedná o sídelních a průmyslových aglomeracích a jejich charakteristice, klasifikaci, typologii, vymezení a funkční struktuře, regionálních metropolích a jejich poslání. Samostatně pojedná o prostorové struktuře ČR, regionální politice ČR, nástrojích regionální politiky, rozvojových programech a rozvojových agenturách v ČR, regionální politice Evropské unie s vazbou na připravovaný vstup ČR do EU. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student bude obeznámen se systémem prostorového plánování v ČR i v zahraničí. Stěžejní část přednášek bude věnována problematice strategického plánování a regionální politice v ČR a EU plánování

Compulsory literature:

Matoušková Z.: Úvod do prostorové ekonomiky, VŠE Praha, 1997 Maier K., Řezáč V.: Ekonomika v území, ČVUT Praha, 1997 Němec J.: Urbanistické plánování regionů, ČVUT Praha, 1992 Klaasen L.: Regional Policy: An European Approach, Avebury 1987

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner