222-0045/01 – Příprava staveb a stavebního řízení (PSaŘ)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIH01 Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Průřezový předmět poskytující studentům základní znalosti o stavební ekonomice a managementu ve stavebnictví se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Je zdůrazněn technický aspekt ekonomiky stavebnictví s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Význam ekonomiky stavebnictví a managementu ve stavebnictví roste v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvoje v investicích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zajistí základní informovanost o předvýrobní a výrobní přípravě staveb, řízení stavebního procesu a smluvních vztazích ve výstavbě. Dále bude objasněn proces územního plánování a stavebního řízení, kolaudačního řízení a užívání staveb. Na závěr budou probrány informace o systému řízení jakosti dle ISO 2000/1, 2. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá základní znalosti o systému přípravy staveb a procesu stavebního řízení. Bude schopen zajišťovat dílčí úkoly v přípravě staveb a přípravě stavebního řízení.

Povinná literatura:

Stavební zákon a prováděcí předpisy, ČKAIT Praha 1998 Správní řízení ve výstavbě, ČKAIT Praha 1998 Tillmann J.: Příprava, provádění a užívání staveb, PROSPEKTRUM Praha 1992 Matějka V., Mokrý J.: Dodavatelské systémy ve výstavbě, Český svaz stav. inž. Praha 1995 Kolektiv autorů: Dokumentace staveb, Český svaz stav. inž., Praha 1995

Doporučená literatura:

Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcový program cvičení: 1. Vývoj stavebnictví v ČR a stavební trh. 2. Obecné požadavky na výstavbu 3. Územně plánovací příprava staveb 4. Předprojektová příprava staveb 5. Účastníci výstavby 6. Smluvní vztahy ve výstavbě 7. Umístění stavby – územní řízení 8. Projektová příprava staveb 9. Stavební řízení 10. Provádění staveb 11. Závazkové vztahy při provádění staveb 12. Užívání staveb, kolaudační řízení 13. Systém jakosti, certifikace 14. Exkurze na technicky a organizačně složitou stavbu Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor, video

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku