222-0047/02 – Construction Cost Estimating and Pricing (RO)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Jiří KalvachSubject version guarantorIng. Jiří Kalvach
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
SYK01 Ing. Pavel Sýkora
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Předmět podává základní informace o podmínkách stavebního trhu a ekonomie stavebnictví, osvětluje klasifikaci stavebních objektů a vazby na způsoby stanovování nákladů ve stavebnictví a konstrukci výpočtů cen. Osvětluje způsoby oceňování projekčních a inženýrských prací a základy oceňování pozemků a nemovitostí.

Compulsory literature:

Hájek V. a kol.: Řízení stavební firmy, Český svaz stav. inž. Praha 1999 Kadlčáková Anna: Ekonomika stavebního díla 20, Consultinvest Praha 1995 Hačkalová Ludmila: Ekonomika ve stavebnictví, ČVUT Praha 1998 Bradáč Albert, Fiala Josef: Nemovitosti – oceňování a právní předpisy,Linde Praha a.s. 1996 Bradáč Albert, Fiala Josef: Rádce majitele nemovitosti, Linde Praha a.s. 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner