222-0052/01 – Planning and Building Laws and Regulations (StL)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits2
Subject guarantorIng. Vladimír Koudela, CSc.Subject version guarantorIng. Vladimír Koudela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU36 Ing. Vladimír Koudela, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Základní informace o právu a právních systémech ve společnosti

Teaching methods

Summary

Základní informace o právu a právních systémech ve společnosti a o úloze veřejnoprávních předpisů. Předpisy navazující na stavební zákon a zásady správního řízení. Oprávnění k činnostem ve výstavbě, technické požadavky na výrobky a technické normy. Ochrana autorských a průmyslových práv. Pojem chráněného zájmu, právní ochrana životního prostředí a jeho jednotlivých složek – půdy, vody, ovzduší, ochrana krajiny a přírody a přírodních zdrojů. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve výstavbě. Ochrana inženýrských liniových staveb. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Vědomí o souvislostech technických prací s právními předpisy. Základní orientace v právních předpisech, uplatňovaných při projektování a realizaci staveb, schopnost nalézt příslušný předpis a uplatnit jej v praxi.

Compulsory literature:

Tillmann J., Hegenbart J.: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektrum Praha 1997 Stavební zákon a související předpisy, Zákony a vyhlášky k tématice přednášek, Sbírka zákonu ČR 1993-1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.