222-0055/01 – Typologie staveb ()

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT10 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět pojednává o základních všeobecných typologických zásadách pro navrhování budov, základních charakteristikách staveb pro bydlení a stavbách bezbariérových. Zahrnuje bytové stavby, domy pro individuální bydlení, stavby pro společné bydlení, typologické požadavky staveb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Stavby jsou pojednávány z hlediska typologického, konstrukčního, urbanistického a optimální pohody daného prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní znalosti v oblasti projektování budov pro bydlení – rodinné a bytové domy s jejich požadavky na dispoziční řešení a pohodu prostředí a občanských staveb. Zároveň se budou moci orientovat v navrhování bezbariérových staveb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci cvičení si osvojí teoretické znalosti na praktickém příkladu komplexního koncepčního návrhu obytné budovy ve formě architektonické studie, nejen z hlediska ekonomického a technického, ale aby zároveň vyhovovala požadavkům provozním a estetickým a příkladech koncepčních návrhů jednotlivých forem občanských staveb.

Povinná literatura:

Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 Maxa, Skopec: Stavby bez bariér, Sdružení tělesně postižených Praha 1994 Antal a kol.: Obytné budovy, Alfa Bratislava 1992 Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1974

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do typologie, všeobecná typologie budov 2. Tvorba obytného prostředí, člověk a obytný prostor 3. Byt – charakteristika, funkce a prostory bytu, druhovost 4. Obytné budovy . všeobecná charakteristika, funkční členění a prostory obyt. Budov 5. Rodinné a bytové domy, domy s bydlením kolektivního charakteru 6. Bezbariérové stavby – stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 7. Stavby pro výchovu a školství – jesle, mateřské školy, základní, střední a vysoké školy 8. Stavby pro zdravotnictví – členění, nemocnice a stavby sociální péče - kategorie 9. Administrativní budovy – druhy, členění, dispoziční prvky, konstrukce 10. Stavby pro distribuci a obchod – členění, provoz, dispozice a služby – charakter, skupiny 11. Stavby veřejného stravování a stavby veřejného ubytování – formy, stavební program 12. Stavby pro kulturu – divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, čítárny 13. Stavby pro tělovýchovu a sport – hřiště, tělocvičny, plovárny a lázně 14. Stavby pro automobilovou dopravu – parkování, opravny, servisy, čerpací stanice Cvičení: 1. Prostorové zobrazení 2. Hygienické a sociální prostory 3. Požadavky tělesně postižených 4. Řešení dispozičních vztahů obytných staveb 5. Typologické zásady navrhování rodinných a obytných domů 6. Hygienické a sociální prostory občanských staveb 7. Řešení komunikačních prostor občanských staveb 8. Řešení dispozičních vztahů a skladby staveb občanského vybavení 9. Návrh rodinného domu nebo bytového v rámci semestrální práce dle konkrétního zadání s vyřešením provozních vztahů a jeho průběžná konzultace Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, data-video projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku