222-0055/01 – Typology of Buildings ()

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUT10 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do typologie, všeobecná typologie budov 2. Tvorba obytného prostředí, člověk a obytný prostor 3. Byt – charakteristika, funkce a prostory bytu, druhovost 4. Obytné budovy . všeobecná charakteristika, funkční členění a prostory obyt. Budov 5. Rodinné a bytové domy, domy s bydlením kolektivního charakteru 6. Bezbariérové stavby – stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 7. Stavby pro výchovu a školství – jesle, mateřské školy, základní, střední a vysoké školy 8. Stavby pro zdravotnictví – členění, nemocnice a stavby sociální péče - kategorie 9. Administrativní budovy – druhy, členění, dispoziční prvky, konstrukce 10. Stavby pro distribuci a obchod – členění, provoz, dispozice a služby – charakter, skupiny 11. Stavby veřejného stravování a stavby veřejného ubytování – formy, stavební program 12. Stavby pro kulturu – divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, čítárny 13. Stavby pro tělovýchovu a sport – hřiště, tělocvičny, plovárny a lázně 14. Stavby pro automobilovou dopravu – parkování, opravny, servisy, čerpací stanice Cvičení: 1. Prostorové zobrazení 2. Hygienické a sociální prostory 3. Požadavky tělesně postižených 4. Řešení dispozičních vztahů obytných staveb 5. Typologické zásady navrhování rodinných a obytných domů 6. Hygienické a sociální prostory občanských staveb 7. Řešení komunikačních prostor občanských staveb 8. Řešení dispozičních vztahů a skladby staveb občanského vybavení 9. Návrh rodinného domu nebo bytového v rámci semestrální práce dle konkrétního zadání s vyřešením provozních vztahů a jeho průběžná konzultace Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, data-video projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner