222-0067/01 – Typologie staveb I (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět pojednává o základních všeobecných typologických zásadách pro navrhování budov, základních charakteristikách staveb pro bydlení a stavbách bezbariérových. Zahrnuje bytové stavby, domy pro individuální bydlení, stavby pro společné bydlení, typologické požadavky staveb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Stavby jsou pojednávány z hlediska typologického, konstrukčního, urbanistického a optimální pohody daného prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní znalosti v oblasti projektování budov pro bydlení – rodinné a bytové domy s jejich požadavky na dispoziční řešení a pohodu prostředí. Zároveň se budou moci orientovat v navrhování bezbariérových staveb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci cvičení si osvojí teoretické znalosti na praktickém příkladu komplexního koncepčního návrhu obytné budovy ve formě architektonické studie, nejen z hlediska ekonomického a technického, ale aby zároveň vyhovovala požadavkům provozním a estetickým.

Povinná literatura:

Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 Maxa, Skopec: Stavby bez bariér, Sdružení tělesně postižených Praha 1994 Peloquin: Barrier-free residential design, Mc GRAW-HILL Inc, USA 1994 Antal a kol.: Obytné budovy, Alfa Bratislava 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do typologie, všeobecná typologie budov 2. Bezbariérové stavby – stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 3. Bezbariérové stavby obytné 4. Bezbariérové stavby občanské 5. Obytné budovy – z historie bydlení 6. Tvorba obytného prostředí, člověk a obytný prostor 7. Byt – všeobecná charakteristika a funkce bytu 8. Dispozice bytu – místnosti a provozní prostory v bytě 9. Obytná budova – charakteristika a třídění, prostorové a konstrukční prvky budovy 10. Typologické formy obytných budov – rodinné a bytové domy 11. Charakteristika a třídění rodinných domů 12. Charakteristika a třídění bytových domů 13. Bytové domy s bydlením kolektivního charakteru 14. Vývojové tendence bydlení a jeho nové formy Cvičení: 1. Prostorové zobrazení 2. Hygienické a sociální prostory 3. Požadavky tělesně postižených 4. Řešení dispozičních vztahů 5. Typologické zásady navrhování rodinných a obytných domů 6. Návrh rodinného domu nebo bytového v rámci semestrální práce dle konkrétního zadání s vyřešením provozních vztahů a jeho průběžná konzultace Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, data-video projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku