222-0068/01 – Typologie staveb II (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL216 Ing. Karel Malík
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zahrnuje typologické požadavky na stavby občanského vybavení. Jedná se o stavby pro školství, zdravotnictví, kulturu administrativu a další, které jsou obsahem jednotlivých přednášek.Stavby jsou pojednávány z hlediska typologického, konstrukčního, urbanistického a optimální pohody daného prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní znalosti v oblasti projektování staveb občanského vybavení s jejich požadavky na dispoziční řešení a pohodu prostředí. V rámci cvičení si osvojí teoretické znalosti na praktických příkladech koncepčních návrhů jednotlivých forem občanských staveb ve formě architektonické studie, nejen z hlediska ekonomického a technického, ale aby zároveň vyhovovala požadavkům provozním a estetickým.

Povinná literatura:

Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1974 Štempák: Školské budovy, Alfa Bratislava Fořtl: Stavby zdravotnické, ČVUT Praha 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do typologie staveb občanského vybavení 2. Stavby pro výchovu a školství – jesle a mateřské školy, základní a střední školy, učiliště 3. Vysoké školy a stavby pro vědu a výzkum 4. Stavby pro zdravotnictví – členění, nemocnice 5. Stavby sociální péče – kategorie 6. Administrativní budovy – druhy, členění, dispoziční prvky, konstrukce 7. Stavby pro distribuci a obchod – členění, provoz, dispoziční členění 8. Výroba a služby – charakter, skupiny 9. Stavby veřejného stravování – formy, stavební program 10. Stavby veřejného ubytování – hotely, motely, botely, autokempy, tábořiště 11. Stavby pro kulturu – divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, čítárny 12. Stavby pro tělovýchovu a sport – hřiště, tělocvičny, plovárny, lázně 13. Stavby pro automobilovou dopravu – parkování a odstavení vozidel, opravny, servisy, čerpací stanice Cvičení: 1. Hygienické a sociální prostory občanských staveb 2. Řešení komunikačních prostor 3. Řešení dispozičních vztahů a skladby staveb občanského vybavení 4. Návrh stavby občanského vybavení v rámci semestrální práce dle konkrétního zadání s vyřešením provozních vztahů a jeho průběžná konzultace Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, data-video projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku