222-0069/01 – Základy architektury a urbanismu (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v historických souvislostech vývoje architektury a urbanismu, vývoje stavebních materiálů a konstrukcí 19. a 20. století, bude seznámen s principy architektonické a urbanistické kompozice. Získá přehled o významných tvůrcích a stavbách 19. a 20. století a to současně z oblasti urbanismu. Student bude chápat zásady organizace a struktury města v jeho historickém vývoji i v současných problémech restrukturalizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby seznámil posluchače stavebních oborů se základy vývoje architektury a urbanismu. Zahrnuje základní charakteristiky vývojových období typických pro architekturu a stavbu měst na území českých zemí a přibližuje vývoj ve světě 20. století. Současně s průběhem architektonické tvorby seznamuje posluchače s vývojem urbanismu, funkčním uspořádáním města a dědictvím průmyslové zóny v organismu města. Napomáhá také orientaci v soudobé světové tvorbě inženýrských staveb a staveb v krajině. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student se bude orientovat v historických souvislostech vývoje architektury a urbanismu, vývoje stavebních materiálů a konstrukcí 19. a 20. století, bude seznámen s principy architektonické a urbanistické kompozice. Získá přehled o významných tvůrcích a stavbách 19. a 20. století a to současně z oblasti urbanismu. Student bude chápat zásady organizace a struktury města v jeho historickém vývoji i v současných problémech restrukturalizace.

Povinná literatura:

Lauermann, Semeráková: Vývoj architektury 1,2, ČVUT Praha 1999 Hrůza J.: Vývoj urbanismu I, II, ČVUT Praha 1997 Marhold K.: Sídla, urbanistická typologie, ČVUT Praha 1997 Haas F.: Architektura 20. stol., SPK Praha 1978 Kučera V.: Architektura inženýrských staveb, ČVUT Praha 1995

Doporučená literatura:

Lauermann, Semeráková: Vývoj architektury 1,2, ČVUT Praha 1999 Hrůza J.: Vývoj urbanismu I, II, ČVUT Praha 1997 Marhold K.: Sídla, urbanistická typologie, ČVUT Praha 1997 Haas F.: Architektura 20. stol., SPK Praha 1978 Kučera V.: Architektura inženýrských staveb, ČVUT Praha 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku