222-0069/01 – Architecture and Urban Principles (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will focus on the historical context of the development of architecture andurban planning, development, construction materials and structures 19th and 20 century, the familiar with the principles of architectural and urban composition. Give an overview of the significant artists of the 19th and buildings and 20 century, and it simultaneously from the urbanism field . Students will understand the principles governing the organization and structure of the city in its historical development and current issues in restructuring.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je koncipován tak, aby seznámil posluchače stavebních oborů se základy vývoje architektury a urbanismu. Zahrnuje základní charakteristiky vývojových období typických pro architekturu a stavbu měst na území českých zemí a přibližuje vývoj ve světě 20. století. Současně s průběhem architektonické tvorby seznamuje posluchače s vývojem urbanismu, funkčním uspořádáním města a dědictvím průmyslové zóny v organismu města. Napomáhá také orientaci v soudobé světové tvorbě inženýrských staveb a staveb v krajině. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student se bude orientovat v historických souvislostech vývoje architektury a urbanismu, vývoje stavebních materiálů a konstrukcí 19. a 20. století, bude seznámen s principy architektonické a urbanistické kompozice. Získá přehled o významných tvůrcích a stavbách 19. a 20. století a to současně z oblasti urbanismu. Student bude chápat zásady organizace a struktury města v jeho historickém vývoji i v současných problémech restrukturalizace.

Compulsory literature:

Lauermann, Semeráková: Vývoj architektury 1,2, ČVUT Praha 1999 Hrůza J.: Vývoj urbanismu I, II, ČVUT Praha 1997 Marhold K.: Sídla, urbanistická typologie, ČVUT Praha 1997 Haas F.: Architektura 20. stol., SPK Praha 1978 Kučera V.: Architektura inženýrských staveb, ČVUT Praha 1995

Recommended literature:

Lauermann, Semeráková: Vývoj architektury 1,2, ČVUT Praha 1999 Hrůza J.: Vývoj urbanismu I, II, ČVUT Praha 1997 Marhold K.: Sídla, urbanistická typologie, ČVUT Praha 1997 Haas F.: Architektura 20. stol., SPK Praha 1978 Kučera V.: Architektura inženýrských staveb, ČVUT Praha 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner