222-0072/01 – Public Administration and Autonomy Organization and Functions (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits2
Subject guarantorIng. Jarmila Horáková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jarmila Horáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMI01 Ing. Vladimír Šmidák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Cílem je seznámit posluchače se základním smyslem a posláním státní správy a samosprávy v úrovni lokální, regionální a republikové. Rovněž budou podrobně seznámeni se současným organizačním schématem veřejné správy ve všech třech uvedených rovinách a také s připravovanou reformou státní správy v ČR. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student je schopen se orientovat v systému veřejné správy v ČR.

Compulsory literature:

A. Šíma,M. Suk: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Nakladatelství C.H.Beck, Praha 1997 P. Průcha: Základy správního práva a veřejné správy-obecná část, Masarykova univerzita Brno 1994 P. Toth: Informační systémy státní správy a územní samosprávy, VŠE Praha 1993 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a přehled základních právních předpisů, uvedených v literatuře Základy práva pro střední a vyšší odborné školy Časopisy Veřejná správa

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner