222-0202/02 – Průmyslové stavby (PrůmS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL13 Ing. Jiří Kalvach
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
NEH012 Ing. Tomáš Nehudek
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty s historickým vývojem průmyslu a průmyslových areálů, se současnými tendencemi a se zásadami tvorby takovýchto areálů a staveb.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět pojednává o základních tendencích vývoje průmyslu a průmyslových stavbách v českých zemích a o současné transformaci průmyslu včetně využití individuálního stavebního fondu. Osvětluje principy typologie průmyslových staveb, navrhování průmyslových zón a průmyslových staveb. Současně je probráno pracovní prostředí včetně zásad dispozičních vztahů. Student získá základní znalosti z typologie průmyslových staveb, navrhování průmyslových areálů a průmyslových budov, vzájemných vazeb výrobních zón a zastavovacích plánů průmyslových areálů. V rámci cvičení získá základní dovednosti v řešení jednoduchých generelů výrobního závodu.

Povinná literatura:

1. Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995 2. Hlaváček: Architektura pohybu a proměn, Odeon Praha, 1985 3. Bartek a kol.: Průmyslové stavby, VUT Brno, 1983 4. Štědrý: Průmyslové stavby-Transformace průmyslu ve městech, ČVUT Praha, 1997 5. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků: Doporučené technické standardy, ČKAIT Praha, 1996-2003 6. Drahoňovská: Zdravotní a hygienické předpisy, ČKAIT Praha, 1999

Doporučená literatura:

1. Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995 2. Hlaváček: Architektura pohybu a proměn, Odeon Praha, 1985 3. Bartek a kol.: Průmyslové stavby, VUT Brno, 1983 4. Štědrý: Průmyslové stavby-Transformace průmyslu ve městech, ČVUT Praha, 1997 5. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků: Doporučené technické standardy, ČKAIT Praha, 1996-2003 6. Drahoňovská: Zdravotní a hygienické předpisy, ČKAIT Praha, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod do typologie průmyslových staveb, výrobní zóny 2. Klasifikace průmyslu a územní členění 3. Vývoj průmyslu v českých zemích, průmyslové památky 4. Transformace současného průmyslu 5. Nové využití průmyslového území a industriálního stavebního fondu 6. Prostor pro malou ekonomiku 7. Zóny ekonomické aktivity 8. Navrhování průmyslových závodů 9. Zastavovací plány průmyslových areálů 10. Prostorová skladba průmyslových závodů 11. Navrhování průmyslových objektů 12. Konstrukce průmyslových budov 13. Pracovní prostředí v průmyslu 14. Exkurze na výstavbu průmyslového areálu Osnova cvičení: 1. Typologické zásady navrhování průmyslových staveb 2. Výrobní zóny 3. Hygienické zásady řešení průmyslových prostor 4. Sociální prostory průmyslových staveb 5. Skladby průmyslových objektů 6. Řešení dispozičních vztahů 7. Zóny ekonomické aktivity 8. Navrhování průmyslových závodů 9. Zastavovací plány průmyslových areálů 10. Zadání jednoduchého generelu - zastavovacího plánu průmyslového závodu 11. Vybrané konstrukční systémy průmyslových staveb 12. Pracovní prostředí v průmyslu a BOZ 13. Exkurze na výstavbu průmyslového objektu 14. Obhajoba zpracovaného programu, zápočet Program: Návrh jednoduchého generelu-zastavovacího plánu závodu s přihlédnutím k zónování, blokování a rozšiřování závodu s konstrukcemi jednotlivých objektů zóny hlavní výroby s vyřešením provozních vztahů. Obhajoba zpracovatele programu v rámci studijní skupiny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku