222-0205/01 – Organization of Public Administration (OVS)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Vladimír ŠmidákSubject version guarantorIng. Vladimír Šmidák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMI01 Ing. Vladimír Šmidák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

*xx

Teaching methods

Summary

Public administration in the Czech Republic; state; distribution of power; budget; regions; municipalities; account side of budgets of towns and regions; administrative regulations; public administration in EU; regional policy in CR and EU.

Compulsory literature:

1. Šíma, A., Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Nakladatelství C.H. Beck, Praha 1997 2. Průcha, P.: Základy správního práva a veřejné správy-obecná část, Masarykova univerzita Brno, 1994 3. Kovář, J.: Základy organizace veřejné správy, VŠB-TUO, Ostrava 2000 4. Peková, J.: Finance územní samosprávy, Victoria publishing, Praha 1995

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Municipal Engineering and Town Planning K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.