222-0205/01 – Organizace veřejné správy (OVS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Vladimír ŠmidákGarant verze předmětuIng. Vladimír Šmidák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMI01 Ing. Vladimír Šmidák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*xx

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním smyslem a posláním veřejné správy, státní správy a samosprávy v úrovni lokální, regionální a státní. Studenti budou seznámeni se současným organizačním schématem veřejné správy, ale i s historickým vývojem. Předmět obsahuje charakteristiku a podmínky provozu měst a kraje. Nedílnou součástí rozsahu předmětu je podrobné rozdělení příjmové a výdajové stránky rozpočtu obce i kraje ve vazbě na státní rozpočet a státní rozpočet jako takový. Samostatná přednáška je věnována systému veřejné správy v některých zemích EU. Vzhledem k úzké vazbě státní správy budou studenti seznámeni s problematikou regionální politiky v ČR.

Povinná literatura:

1. Šíma, A., Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Nakladatelství C.H. Beck, Praha 1997 2. Průcha, P.: Základy správního práva a veřejné správy-obecná část, Masarykova univerzita Brno, 1994 3. Kovář, J.: Základy organizace veřejné správy, VŠB-TUO, Ostrava 2000 4. Peková, J.: Finance územní samosprávy, Victoria publishing, Praha 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní teoretické vazby a definice veřejné správy 2. Systém veřejné správy v ČR 3. Stát, moc zákonodárná, výkonná a soudní 4. Státní rozpočet 5. Kraj - Zákon o krajích 6. Obec - Zákon o obcích 7. Majetek obce 8. Příjmová strana rozpočtu obce a kraje 9. Výdajová strana rozpočtu obce a kraje 10. Správní řád 11. Kompetenční zákon 12. Systém veřejné správy v některých zemích EU 13. Regionální politika ČR 14. Regionální politika EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku