222-0211/01 – Technical Infrastructure (TI)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC419 Ing. Jiří Kučera
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of education is to provide awareness training for students in the technical infrastructure of buildings, learn about the basic principles of the concept, design, construction, operation, use, reliability and durability of these structures, the ability to learn technical discussions of the solved structures, be able to evaluate the technical infrastructure, contribute to the implementation of technical works infrastructure master basic numerical calculations to know the laws, regulations, Czech technical standard ČSN, other technical standards.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Student si osvojí základní znalosti z oborů staveb technické infrastruktury jako jsou stavby vodovodů, kanalizací, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, spoje. Seznámí se se základními způsoby výpočtů nároků na zdroje vody, čištění odpadních vod a na zdroje pro zásobování energiemi. Získá znalosti o vlastnostech situačního řešení a o výpočtech vedení a o objektech technické infrastruktury. Uvádějí se návaznosti staveb technické infrastruktury na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Verze č. 222 0211/06 je určena pro obor příprava a realizace staveb, 4. ročník bakalářského studia v letním semestru, kde přednášková část trvá jen 7 týdnů a verze neobsahuje cvičení.

Compulsory literature:

Kniht, M., Thomson, N.: Underground Infrastructure Research, A.A.Balkema Publishers, 2001 GRAHAM, Stephen and MARVIN, Simon: Splintering Urbanism: networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition, London: Routledge, 2001

Recommended literature:

Recknagel – Sprenger: Taschenbuch der Heizungs u. Klimatechnik, Mnichov, 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Multimediální pomůcky použité k výuce: prezentace v softwaru MS .ppt Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Other requirements

Lectures: 1st Introduction, technical infrastructure, technical equipment, relationships in the life

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1st Introduction, technical infrastructure, technical equipment, relationships in the life environment, coordination, management of technical infrastructure. 2nd Water - the concept, drinking water, utility, water sources, accumulation water pumping stations, water supply. 3rd Water supply - materials, objects, water connections. 4th Sewer - types of wastewater, the concept of drainage and sewage water, sewerage. 5th Sewerage - material objects, sewer connections. 6th Gas supply systems - concept, types of fuel gases and their sources, gas storage, gas distribution to consumers. 7th Pipelines - material objects, gas connections. 8th Heat supply - the concept, heat sources, types of thermal media, distribution heat to consumers. 9th District Heating - material objects, primary and secondary distribution and connections to objects. 10th Power supply - concept, types of electrical systems, distribution of electricity. 11th Electric lines - types, materials, objects, connections. 12th Communications, media management. 13th Roads - basic concepts and structures. 14th The principles of operation and construction of buildings and technical leadership infrastructure. exercise: 1.Relationships fields of technical infrastructure, experience and questions operation of technical infrastructure. 2.Basic computing demands on water resources and their distribution networks, water pressure conditions in the network. 3.Technical basic outlines of buildings and water supply lines. 4.Basic computing demands on wastewater treatment plants. 5.Technical basic outlines of objects and materials of sewers 6.Basic calculations requirements for gas supply and their distribution network. Pressure ratios of medium and low pressure pipeline network. 7.Technical main outlines of objects and materials pipelines. 8.Basic calculation of computing requirements for heat supply. 9.Technical main outlines of objects and materials, heat distribution. 10.Basic calculation of computing demands on electricity supply, the parameters distribution. 11.Technical sketches of electrical wiring and objects according to their species. 12.Buffersof bandwidth management equipment. 13th Basic technical parameters of the types of road and buffer zones. 14.Principles of layout management and technical objects infrastructure.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2013/2014 Winter
2009/2010 Winter