222-0211/13 – Technical Infrastructure (TI)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Zbyněk Proske, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageEnglish
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GON0015 Ing. Anna Gonščáková
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of education is to provide awareness training for students in the technical infrastructure of buildings, learn about the basic principles of the concept, design, construction, operation, use, reliability and durability of these structures, the ability to learn technical discussions of the solved structures, be able to evaluate the technical infrastructure, contribute to the implementation of technical works infrastructure master basic numerical calculations to know the laws, regulations, Czech technical standard ČSN, other technical standards.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Student si osvojí základní znalosti z oborů staveb technické infrastruktury jako jsou stavby vodovodů, kanalizací, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, spoje. Seznámí se se základními způsoby výpočtů nároků na zdroje vody, čištění odpadních vod a na zdroje pro zásobování energiemi. Získá znalosti o vlastnostech situačního řešení a o výpočtech vedení a o objektech technické infrastruktury. Uvádějí se návaznosti staveb technické infrastruktury na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Verze č. 222 0211/06 je určena pro obor příprava a realizace staveb, 4. ročník bakalářského studia v letním semestru, kde přednášková část trvá jen 7 týdnů a verze neobsahuje cvičení.

Compulsory literature:

Kniht, M., Thomson, N.: Underground Infrastructure Research, A.A.Balkema Publishers, 2001 GRAHAM, Stephen and MARVIN, Simon: Splintering Urbanism: networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition, London: Routledge, 2001

Recommended literature:

Recknagel – Sprenger: Taschenbuch der Heizungs u. Klimatechnik, Mnichov, 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Multimediální pomůcky použité k výuce: prezentace v softwaru MS .ppt Písemné práce ve cvičeních Semestrální programy Kritérium min. 75 % účasti na cvičeních Zápočet Zkouška

E-learning

Other requirements

Participation in seminars and tutorials.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

lectures 1st Introduction, basic terms and relations of technical infrastructure, technical equipment category. 2nd Water - the concept and types of water supply, the calculation of water needs. 3rd Water Network - calculation of pressure and flow conditions of water in the pipe network, water tanks, water systems, principles of design. 4th Water supply - materials, objects, water pipes, water pipes inside. 5th Sewerage - concept, types of waste water, calculation of the amount of waste water collecting systems. 6th Sewerage networks - principles of design, relationship to the recipient, material objects, drainage, internal drainage, domestic wastewater. 7th Production of energy from renewable sources. Power supply - design, calculation of the need for electricity, types of electrical systems, power distribution. 8th Electric lines - types, materials, objects, connections, household electricity distribution 9th Gas supply systems - concept, types of fuel gases and their sources, calculation of gas, gas storage, gas distribution to consumers. 10th Pipelines - material objects, gas pipes, domestic gas distribution. 11th Heat supply - the concept, calculation of heating demand, heat sources, types of media heat, heat distribution to consumers. 12th District Heating - material objects, primary and secondary distribution of objects and connections to domestic distribution of heat. 13th Communications, media management. Protection and safety zones for power and communications. 14th Economy of operation and construction of buildings and technical infrastructure management. Use of collectors. Contents exercise 1st The distribution line equipment in a street profile, including connections to buildings. 2nd Calculation of drinking water for the municipality - the city building. Entering the program 1: Calculation of drinking water for the municipality - the city building. 3rd Calculation of water flow in pipes. 4th Using diagrams and reservoirs, the scheme of gravitational pressure ratios and pressure tap. 5th Materials for water mains and sewers, pipes joints drawings, objects - drawings natural sets, sewer manholes and storm drains. 6th Cesspool - the layout, the basic scheme of wastewater treatment plant - layout, household cleaners. 7th Calculation of electricity for the village - a town building. 8th Calculation of gas for the municipality - the city building. 9th Material for gas pipelines, buildings. 10th Calculation of heat for the building community - the city Entering the program 2: Calculation of heat for the building 11th Material for electric lines, objects. 12th Material for hot water pipes, objects. time reserve 13th Technical drawings of internal distribution of electric, gas, heat, technical-economic indicators.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 Full-time English Choice-compulsory 200 - Faculty of Civil Engineering - Dean's Office stu. block

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.