222-0213/01 – Informační systém o území (ISoÚ)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 7+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních systémů o území, informačním systémem katastru nemovitostí, tvorbou mapových systémů a vyhledáváním na webových stránkách s následným využitím. Nedílnou součástí je v této souvislosti také oblast geoinformačních technologií dostupných z mapových serverů a jejich využití při správě majetku.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Student si osvojí základy informačních systémů o území, zejména katastru nemovitostí, informačního systému katastru nemovitostí, státního mapového díla a katastrálních map. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu zahrnují zejména zvládnutí základní problematiky katastru nemovitostí, ISKN a dálkového přístupu do KN, státního mapového díla a účelových map.

Povinná literatura:

Bumba, J.: Věcné břemeno v katastru nemovitostí a geometrickém plánu, Zdiby 1999 Kuba, Olivová: Katastr nemovitostí po novele, Lindě Praha 1999 ÚZ: Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, edice ÚZ Praha 2005 ČÚZK: Katalog map, Praha 1998

Doporučená literatura:

Odborné časopisy a články

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Knowing the control of PC, Windows OS.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah cvičení: - katastr nemovitostí České republiky, katastrální operát, - informační systém zeměměřictví a katastru, ISVS, - struktura ISZK, datové báze, subsystémy, - obecný popis systému ISKN, - geometrické plány, - hlavní procesy katastru nemovitostí, evidence průběhu řízení, - zápis věcných práv záznamem a vkladem, - obnova katastrálního operátu, - technickoorganizační zabezpečení provozu ISKN, - import a příprava externích dat, - soubory starého výměnného formátu, - popis struktury dat ZBPP a ZBVP, formáty souborů pro import. Obsah programů: - Tvorba DKM pomocí RES a měřických náčrtů, - Informační systém katastru nemovitostí, - Informační systém JDTM Zlínského kraje, - Rastrová data internetových datových serverů, - Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku