222-0231/01 – Příprava a řízení investiční výstavby (PŘIV)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KAL13 Ing. Jiří Kalvach
SED283 Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je představit celkový model investování, tedy celého investičního cyklu a to včetně jeho členění na jednotlivé fáze. *

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem bude celkový model investování, tedy celého investičního cyklu a to včetně jeho členění na jednotlivé fáze. Důraz bude kladen na fáze přípravné a fázi realizační. Výklad zahrne základní a sekundární operace a tedy i jejich nositele - základní a sekundární partnery. Obsáhne přehled dokumentace jednotlivých fází, přehled kontrolních vstupů státní správy, rozhodovacích vstupů investora a přehled časových a finančních parametrů jednotlivých fází investičního cyklu. Pojedná o průzkumových pracech a ochranných pásmech.

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění Navazující vyhlášky č. 498/2006, 499/2006, 500/2006, 501/2006, 502/2006, 503/2006 Sb. Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava 1998

Doporučená literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění Navazující vyhlášky č. 498/2006, 499/2006, 500/2006, 501/2006, 502/2006, 503/2006 Sb. Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Přiměřená účast na přednáškách, pravidelná a aktivní účast na cvičeních. Zpracování a odevzdání uložených programů. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška, terminologie, klasifikace investic 2. Celkový model investičního cyklu 3. Specifikace přípravných fází investičního cyklu 4. partneři a dodavatelský model v investičním procesu 5. Obsah inženýrské činnosti 6. Dokumentace přípravných fází investičního cyklu 7. Dokumentace realizační, exploatační a likvidační fáze investičního cyklu 8. Přehled průzkumových a rozborových prací 9. Časové parametry investičního cyklu, technologie projektování 10. Finanční parametry investičního cyklu, cenová hierarchie 11. kontrolní vstupy státní správy 12. Rozhodovací vstupy investora, plánovací proces v oblasti investic 13. Výběrové řízení 14. Samosprávní orgány v roli investora 15. Přehled legislativy Cvičení: 1. Procvičení sestavení investičního záměru 2. Procvičení sestavení objemové a zastavovací studie 3. Ukázky studie možností a příležitostí 4. Ukázky projektů pro územní rozhodnutí 5. Procvičení sestavení projektu pro územní rozhodnutí 6. Ukázka projektu pro stavební povolení 7. Ukázka prováděcího projektu 8. Sestavování aproximačních rozpočtů 9. Sestavení přehledu sekundárních partnerů při práci na projektu pro územní rozhodnutí 10. Ročníkový program

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2012/2013 letní
2010/2011 letní