222-0234/01 – Bezbariérovost v dopravě (OTP2)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
NIE035 Ing. Bohuslav Niemiec
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na „Obecné technické požadavky na stavby I.“ a doplňuje základní obecné technické požadavky a provozní zásady staveb občanského vybavení a staveb výrobních s důrazem na funkci vnitřních prostoru, vycházejících z platných legislativních předpisů a technických norem. Cílem předmětu je získat základní znalosti tvorby vnitřního a navazujícího vnějšího prostředí předmětných staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6.Z ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání sportovních staveb, TP 1.4.1., Technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob, Informační centrum ČKAIT, Praha 2011, 1.vydání, 67 s., ISBN 978-80-87438-11-4

Doporučená literatura:

NEUFERT: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1974 ŠTEMPÁK: Školské budovy, Alfa Bratislava 1990 FOŘTL: Stavby zdravotnické, ČVUT Praha 1997 ŠESTÁKOVÁ, I. a kol.: Stavby pro sociální služby, ČVUT Praha 2006 BARTEK a kol.: Průmyslové stavby, VUT Brno, 1983 ŠTĚDRÝ: Průmyslové stavby-Transformace průmyslu ve městech, ČVUT Praha, 1997 MATHAUSEROVÁ, Z.: Hygienické předpisy ve výstavbě, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. 1.vydání. 80 s., ISBN 978-80-87438-07-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test z legislativních předpisů - vyhlášky 398/2009 Sb. - úspěšné absolvování je podmínkou k zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Attendance at lectures and seminars.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcový program: 1. Právní prostředí - základní právní předpisy - prováděcí vyhlášky k zákonům - normy, vzorové listy, technické návody 2. Principy a postupy, prvky, užití prvků, materiály - principy řešení - prvky hmatové - prvky akustické - materiály pro hmatové úpravy - materiály pro akustické vedení a infoormace 3. Pozemní komunikace - překonání výškových rozdílů - hmatové úpravy - akustické vedení a informace - chodníky - přechody - místa pro přecházení - křižovatky - pochozí plochy 4. Zastávky veřejné dopravy - překonání výškových rozdílů - hmatové úpravy - normy a technické podmínky 5.Speciální dráha-metro - překonání výškových rozdílů - hmatové úpravy - akustické vedení a informace 6. Železnice - nástupiště - přejezdy - zpevněné plochy - akustické vedení a informace - normy, vzorové listy, technické specifikace 7. Realizace staveb 8. Příklady konkrétních postupů a jednotlivých kroků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemka Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku