222-0236/03 – Územní plánování a ÚPD, stavební zákon (ÚPaSZ)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače se základními zásadami tvorby územních plánů, funkcemi města v návaznosti na dopravu a technickou infrastrukturu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

předmět zahrnuje základní principy a činnosti územního plánování. Základem je získání informací o legislativě v ČR, historii, orgánech územního plánování, o druzích územně plánovací dokumentace a jejich tvorbě, obsahu a zpracování. Součástí je rovněž oblast tvorby a vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Studenti jsou seznámeni rovněž se základními principy urbanismu a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Povinná literatura:

Maier K. : Územní plánování, ČVUT Praha 2000 Hasík O. :Územní plánování, VŠB-TU Ostrava, 2003 Maier K. : Ekonomika v územním plánování, ČVUT Praha Zákon č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně všech prováděcích vyhlášek

Doporučená literatura:

Maier K. : Územní plánování, ČVUT Praha 2000 Hasík O. :Územní plánování, VŠB-TU Ostrava, 2003 Maier K. : Ekonomika v územním plánování, ČVUT Praha Zákon č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně všech prováděcích vyhlášek

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na přednáškách a seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod do problematiky, základní pojmy, historie, platná legislativa v ČR 2.Urbanistická kompozice, prostorové uspořádání v území 3.Cíle a úkoly územního plánování, územně planovací podklady, limity využití území 4.Druhy územně plánovací dokumentace, jejich charakteristika 5.Územně plánovací dokumentace, pořizování, schvalování, závaznost 6.Územní rozhodnutí jako součást územního plánování 7.Stavební řízení a vyvlastňování 8.Uplatnění obecně technických požadavků územního rázu na výstavbu 9.Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 10.Ochrana volné krajiny, zemědělského půdního fondu, lesů, územní systém ekologické stability krajiny 11.Ochranná pásma a chráněná území a objekty 12.Ochrana zvlášť cenných území-ochrana nemovitých kulturních památek,památkově chráněných území, přírody a krajiny 13.Vývojové tendence v územním plánování Cvičení: 1.Diskuse o základních pojmech územního plánování, seznámení se s mapovými podklady 2.příklady urbanistického řešení významných sídel (film), příklady urbanistické kompozice 3.Dopravní a urbanistická struktura vybraných měst v ČR-příklady 4.Příklady územně plánovacích podkladů, politika územního rozvoje 5.příklad územního plánu, rozbor, diskuse 6.Zadání seminární práce č.1-zjištění základních dat o stavu územního plánu v místě bydliště 7.Příklad regulačního plánu, rozbor, diskuse 8.Rozbor limitů v území 9.Zadání seminární práce č.2-návrh optimálního řešení dopravní situace v lokalitě v místě bydliště 10.Zásady pro navrhování staveb pro tělesně postižené-vyhl.369/2001 11.Písemná práce posluchačů (ochranná pásma, základní znalosti) 12.Činnost při pořizování územně plánovací dokumentaci (obsah zadání, projednání, regulativy, veřejně prospěšné stavby) 13.Příklad návrhu přeměny průmyslové zóny-likalita Důl Hlubina v Ostravě pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku