222-0239/02 – Základy správy majetku (ZSM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAL0023 Ing. Michal Faltejsek
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
SZE0005 Ing. Natálie Szeligová
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Průřezový předmět poskytne souhrnné znalosti o základech správy majetku. O zásadách vedení dosud chybějící evidence o zásazích do technického ( úpravy, opravy, údržba) a ekonomického ( využití ploch, pronájem, náklady na energie ) stavu objektu, navazující na povinnou dokumentací skutečného provedení stavby. Předmět se dotýká problematiky použitelných nástrojů k prodloužení užitku a efektivnosti stavebního díla v kontextu veřejného zájmu s využitím facility managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Je zdůrazněn technický aspekt správy majetku s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Poskytne orientaci v nových přístupech technického využívání FM podpůrných činností z pohledu návodu na užívání stavby, správy bytových objektů, životního cyklu objektů a následné využívání vnějších profesionálních služeb při výkonu správy nemovitého majetku v oblasti provozní, běžné údržby, oblasti stavebně správní, energeticko inspekční. Role objektového facility manažera z pohledu poskytování komplexní správy vč. vytvoření tzv. přístupného prostředí, provozu, oprav a údržby budov, vytápění včetně odpovídajícího software na cestě k vytvoření řídícího FICM apod. Pojetí aktiv a technických předpokladů pro správu nemovitostí ať v produkční sféře průmyslové a zemědělské, bytových objektech, veřejné správě, zdravotnictví, kultuře a školství včetně neziskových organizací. Význam Facility managementu v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvoje v investicích.

Povinná literatura:

Synek,M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada 2003 Synek,M. a kol.: Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck 1999 Vyskočil,V., Štrup,O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladu. PROFESSIONAL PUBLISHING 2003. ISBN 80-86419-45-2 Vyskočil,V., Štrup, O., Pavlík, M.: Facility management a public private partnership. První vydání, PROFESSIONAL PUBLISHING 2007, 262 s. ISBN 978-80-86946-34-4. Vyskočil,V., Štrup, O.: Facility management metoda řízení podpůrných činností. První vydání, Ostrava 2007, 166 s. ISBN 978-80-248-1569-5. Somorová, V. a kol.: Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou FM Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2782-2

Doporučená literatura:

Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Ekonomická správa majetku Výklad základních pojmů z oblasti péče o stavební fond 2.Plánovací a projektová dokumentace staveb 3.Projektové řízení a Facility management 4.Stavební objekt a jeho skladba z ekonomického hlediska Pořízení a investiční náklady SO za dobu životnosti Degradace hodnoty v čase Životní cyklus stavebních objektů 5.Údržba a obnova stavebních objektů. 6. Propočet nákladů cyklické údržby a obnovy 7.Zásady provozu a staveb a konstrukcí, zařízení techniky prostředí a ostatních technických zařízení budov Rutinní řízení provozu. Odstraňování závad. Plánovité ošetřování zařízení. Materiálně technické zásobování odběratelská činnost. Personální činnost a zvyšování kvalifikace. Plánování rekonstrukcí. Dodavatelský způsob provozu TZB. 8.Dokončené stavby v předpisech stavebního práva 9.Hodnocení kvality staveb a jejich nákladů v rámci životního cyklu. 10.Nástroje k prodloužení užitku stavebních děl. 11.Místo FM ve strategických aktivitách, taktickém a operačním managementu - tvorba plánů a jejich plnění. 12. Metody uplatnění FM v rámci energetického managementu 13. Metody CRM a logistiky jako nezastupitelné aktivity komplexního FM 14. Úloha a role technického manažera v rámci org. struktury poskytovatele služeb FM. Cvičení: Aplikace teoretických poznatků z přednášek formou příkladů, případových studií a odborných diskusí. Tématika kopíruje témata přednášek. Vypracování programů a volitelných případových studií. Programy cvičení: 1.Majetkoprávní vztahy v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) 2.Správní řízení při provádění staveb 3.Stavební pasport jednoduché stavby 4.Provozní řády budov 5.Propočet nákladů stavebního objektu 6. Softwarová podpora údržby a obnovy staveb a konstrukcí Případové studie: Tvorba pracovních postupů – manuálů pro správce nemovitostí Termínové plánování opakovaných provozních a správních činností, zejména pravidelné preventivní údržby, revizí a prohlídek, sezónní údržby apod. Přístupy k řízení provozu moderních systémů technických zařízení objektů Nástroje FM k prodloužení životního cyklu objektů. Aktuální situace v oblasti BOZP při správě nemovitostí Úloha facility manažera v investičním cyklu. Raporty a technické audity při správě nemovitostí Energetika budov a počítačové modelování včetně řídících systémů budov a FM Vystoupení předních odborníků z ČR se zaměřením na FM.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku