222-0240/01 – Urbanismus (URB)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT10 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
SED283 Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost obsahu předmětu je předpoklad pro výkon činností v oblasti územního rozvoje, územního a strategického plánování v oblasti veřejné správy a soukromé sféry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu v úvodu soustředí svou pozornost na organizaci a kompozici města a v této souvislosti i na význam dopravy v současném životě města a jeho vývoji. Dále se bude zabývat funkcí, členěním a rozvojem obytného území a rovněž tak funkcí, členěním a rozvojem výrobního území města. Současně bude obsah zaměřen na funkci a rozvoj dopravních ploch a zařízení a význam jednotlivých druhů doprav pro město. Rovněž bude rozvedena problematika technické infrastruktury a jejich jednotlivých segmentů. Závěr bude věnován významu, členění a rozmístění jednotlivým typům občanského vybavení. Zvláštní pozornost bude věnována městským centrum, historickým jádrům měst a zájmovému území města.

Povinná literatura:

Vítězslav Kuta: Teorie stavby měst a urbanismus (učební texty), VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 1997 Kolektiv: Zásady a pravidla územního plánování, VUVA – Urbanistické pracoviště Brno, 1994 Zákon o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky

Doporučená literatura:

Vítězslav Kuta: Teorie stavby měst a urbanismus (učební texty), VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 1997 Kolektiv: Zásady a pravidla územního plánování, VUVA – Urbanistické pracoviště Brno, 1994 Zákon o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Přiměřená účast na přednáškách, pravidelná a aktivní účast na cvičeních. Zpracování a odevzdání uložených programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Organizace a kompozice města 2. Význam dopravy pro organizaci a kompozici měst 3. Funkce a členění obytného území města 4. Rozvoj obytného území města 5. Umístění průmyslu a územní organizace výrobního území měst a problematika skladování 6. Vliv územně technických hledisek na rozmístění výroby 7. Průmyslové zóna a pronajímatelné závody a objekty 8. Dopravní plochy ve městě a veřejná městská hromadná doprava 9. Silniční, kolejová, letecká a vodní doprava ve městě 10. Inženýrské sítě, zásady pro vedení a krytí a úloha kolektorů 11. Technická infrastruktura a její jednotlivé segmenty 12. Občanské vybavení sídelních útvarů 13. Městská centra 14. Historická jádra 15. Zájmové území měst

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní