222-0249/01 – Základy investičních procesů (ZIP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Jan Česelský, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D., MBA
HUD0111 doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
SZE0005 Ing. Natálie Szeligová, Ph.D.
BLA231 Ing. Jana Tichá Blahutová
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty s jednotlivými procesy přípravy a realizace projektů v investiční výstavbě. Předmět klade důraz především na přípravné fáze, kde se studenti seznámí s jednotlivými formami dokumentací. Studenti se v průběhu předmětu dozví o investičním procesu,o jeho jednotlivých fázích, investičního cyklu, o dokumentacích , rozhodovacích vstupech. Budou seznámeni s formami podnikatelských záměrů, studií příležitostí, proveditelnosti a realizační studie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KUTA, V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TUO, 1998 PROSTĚJOVSKÁ, Z., LIŠKA, V.: Investování pro stavaře, Professional Publishing, 2007 FOTR, J., SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, GRADA, 2005 TOMÁNKOVÁ, J. a kol.: Příprava a řízení staveb, ČVUT Praha, 2008 BĚLEHRADOVÁ, I.: Investiční projekt, ČKAIT (DOS M 21.01), 2000 ČKAT: Slovník pojmů ve výstavbě, DOS M 01.01, 2000 TICHÝ, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě, C.H. Beck, 2008 Zákony a vyhlášky související s výstavbou

Doporučená literatura:

KUTA, V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, VŠB-TUO, 1998 PROSTĚJOVSKÁ, Z., LIŠKA, V.: Investování pro stavaře, Professional Publishing, 2007 FOTR, J., SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, GRADA, 2005 TOMÁNKOVÁ, J. a kol.: Příprava a řízení staveb, ČVUT Praha, 2008 BĚLEHRADOVÁ, I.: Investiční projekt, ČKAIT (DOS M 21.01), 2000 ČKAT: Slovník pojmů ve výstavbě, DOS M 01.01, 2000 TICHÝ, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě, C.H. Beck, 2008 Zákony a vyhlášky související s výstavbou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek Přednášky 1. Terminologie, klasifikace investic, celkový model investičního cyklu,přehled legislativy 2. Specifika přípravných fází investičního cyklu, .partneři a dodavatelský model v investičním procesu 3 Obsah inženýrské činnosti 4. Dokumentace přípravných fází investičního cyklu 5. Dokumentace realizační, exploatační a likvidační fáze investičního cyklu 6. Přehled průzkumových a rozborových prací, časové parametry investičního cyklu. 7. Investice v hospodaření podniku, investiční strategie, investiční projekty 8. Metody hodnocení efektivnosti investic, Nákladové metody 9. Výnosové metody, faktor času v ekonomickém hodnocení výnosu 10. Vliv ekonomického prostředí na efektivnost investic, investiční riziko 11. Samosprávné orgány v roli investora, Výběrové řízení 12. Specifika hodnocení veřejných investic, Specifika hodnocení ekologických investic 13. Kontrolní vstupy státní správy 14. . Shrnutí učiva a závěr Cvičení: 1. Studie proveditelnosti, rámcový rozbor, zadání semestrálního projektu – část zpracování dokumentace 2. Konkretizace projektu, harmonogram zpracování projektu, Průzkumy a rozbory, formulace vstupních podmínek 3. Zpracování textové části projektu 4. Zpracování grafické části projektu 5. Zpracování vlivů investice – socieekonomické hledisko – konzultace získaných výstupů 6. Zpracování rámcových nákladů na investici. 7. Zpracování budoucích výnosů z investice 8. Návrh etapi zace, případně variant. 9. (SWOT analýza investice) 10 - 12. Konzultace 13. Obhajoba projektu, vědecká rozprava

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní