222-0252/01 – Tvorba městských prostorů (TMP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG02 Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
SED283 Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je tvorba městských prostorů s využití, zásad, které získali v předmětech- typologie, územní plánování a dopravní stavby. Studenti formou prezentací procvičí zásady tvorby městských prostorů pomocí přírodních i umělých prvků.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

1. Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky 2. Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 3. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ČSN 73 6005 4. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 5. ŠRYTR,P. a kol. Městské inženýrství II., ČSAV 2001, ISBN 80-200-0440-8 6. Kol.autorů Městské inženýrství, Informační centrum ČKAIT Praha, 2011, ISBN 978-80-87438-0901

Doporučená literatura:

7. HASÍK, O. Územní plánování, VŠB TU Ostrava,FAST, 2003, ISBN 80-248-0282-1 8. SÝKORA, J. Územní plánování vesnic a krajiny, FAST ČVUT Praha, 2002 9. JANATKA, M. Urbanismus a územní plánování,Grafické vyjadřování, ČVUT Praha FAST 2005, ISBN 80-01-03144-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu je nutné prezentovat návrh řešení jednotlivých technických problémů a zásad pro tvorbu městských prostorů absolvovat zápočtový test. (jednotlivá témata budou zpracována formou prezentací v Power-Pointu)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. návrh uličního prostoru v závislosti na šířce vozovky, existenci zeleného pruhu, cyklostezky, chodníku a parkovacích míst, (návrh příčného uspořádání prostoru místních komunikací ) 2. návrh veřejného prostranství (náměstí, pěší a obytné zóny, obytné ulice nebo jiný veřejný prostor u budov s občanskou vybaveností)-funkce, materiál, zeleň, odvodnění 3. bezbariérové užívání veřejného prostranství - uplatňování hlavních zásad řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 4. zásady umístění mobiliáře, drobné architektury a jiných prvků do městského prostoru v závislosti na charakteru prostředí (historické -s památkovou ochranou x moderní) 5. zeleň v městských prostorech- druhy, možnosti použití, charakter uspořádání 6. řešení problematiky odvodu dešťových vod z veřejných prostranství-nakládání a hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území (podkladem bude zadání BP) 7. zápočtový test-jednoduché shrnutí základních zásad

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní