222-0253/01 – Zásady navrhování rozvoje území (ZNRU)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou návrhů rozvoje území-tedy vysvětlit typy dokumentací, jejich účel a obsah a využití v praxi. Součástí je seznámení s obecnými požadavky na využívání území, se zásadami ochrany životního prostředí a s platnou legislativou.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

1. Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky 2. MAIER, K. Územní plánování, ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02240-4 3. HASÍK, O. Územní plánování, VŠB TU Ostrava,FAST, 2003, ISBN 80-248-0282-1 4. Kol.autorů Životní prostředí České republiky, MŽP ČR ve spolupráci s Terplanem Praha, 1990

Doporučená literatura:

5. SÝKORA, J. Územní plánování vesnic a krajiny, FAST ČVUT Praha, 2002 6. JANATKA, M. Urbanismus a územní plánování,Grafické vyjadřování, ČVUT Praha FAST 2005, ISBN 80-01-03144-6 7. KUBÍČEK, Z. Územní plánování, VUT Brno - stavební fakulta, SNTL Praha, 1983 8. Kol.autorů Slovník územního plánování, ÚÚR, 2003, dostupné z : http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=1035

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu je nutné absolvovat zápočtový test (legislativa, základní informace o území, jeho rozvoji, územním plánu, ochrany životního prostředí).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, vysvětlení základních pojmů, legislativa ČR 2. Základy tvorby stavebních souborů (základy pro tvorbu územních studií a regulačních plánů-využití přírodních a umělých prvků, vedení sítí TI, základní problematika řešení dopravy, respektování ochranných pásem) 3. Podklady pro návrh rozvoje v území, limity využití území 4. Druhy územně plánovací dokumentace – jejich účel, charakteristika, měřítka, forma zpracování, posouzení z hlediska zákona č.100/2001 Sb., proces schvalování, využití v praxi, souvislost s územním rozhodováním 5. Poskytování informací, účast veřejnosti, požadavky na zpracovatele a pořizovatele dokumentace, souvislost 6. Ochrana volné krajiny, přírodních a kulturních hodnot a životního prostředí 7. Soudobá problematika v oblasti plánování rozvoje měst, shrnutí zásad pro územní rozvoj, zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (12) Facility management K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku