222-0256/01 – Základy Facility managementu (ZFM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAL0023 Ing. Michal Faltejsek, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
SZE0005 Ing. Natálie Szeligová, Ph.D.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je poskytnout studentům orientaci v nových přístupech technického využívání FM podpůrných činností z pohledu návodu na užívání stavby, správy budov a areálů, životního cyklu objektů a následné využívání služeb z pohledu výkonu správy nemovitého majetku v oblasti provozní, běžné údržby, oblasti stavebně správní, energeticko inspekční, role objektového facility manažera z pohledu poskytování komplexní správy vč. vytvoření tzv. přístupného prostředí, provozu, oprav a údržby budov, vytápění včetně odpovídajícího software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Průřezový předmět poskytne souhrnné znalosti o základech Facility managementu. Zejména o zásadách vedení evidence a pasportizace, o zásazích do technického ( úpravy, opravy, údržba) a ekonomického ( využití ploch, pronájem, náklady na energie ) stavu objektu, navazující na povinnou dokumentací skutečného provedení stavby. Předmět se dotýká problematiky inovativních nástrojů k prodloužení užitku a efektivnosti stavebního díla v kontextu veřejného zájmu s využitím facility managementu. Je zdůrazněn technický aspekt správy majetku s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Objasní význam Facility managementu v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého udržitelnéhop rozvoje v investicích.

Povinná literatura:

Synek,M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada 2003 Synek,M. a kol.: Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck 1999 Vyskočil,V., Štrup,O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladu. PROFESSIONAL PUBLISHING 2003. ISBN 80-86419-45-2 Vyskočil,V., Štrup, O., Pavlík, M.: Facility management a public private partnership.První vydání, PROFESSIONAL PUBLISHING 2007, 262 s. ISBN 978-80-86946-34-4. Vyskočil,V., Štrup, O.: Facility management metoda řízení podpůrných činností. První vydání, Ostrava 2007, 166 s. ISBN 978-80-248-1569-5. Somorová, V. a kol.: Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou FM, Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2782-2

Doporučená literatura:

Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a vyzvaných přednáškách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Průřezový předmět poskytne souhrnné znalosti o základech Facility managementu. Zejména o zásadách vedení evidence a pasportizace, o zásazích do technického ( úpravy, opravy, údržba) a ekonomického ( využití ploch, pronájem, náklady na energie ) stavu objektu, navazující na povinnou dokumentací skutečného provedení stavby. Předmět se dotýká problematiky inovativních nástrojů k prodloužení užitku a efektivnosti stavebního díla v kontextu veřejného zájmu s využitím facility managementu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní